[PGZ:Geruchten uit de controlemaatschappij]

Sedert begin 2012 kan je voor de Permanent Gecontroleerde Zones terecht op onze startpagina.
Check www.datapanik.org voor een volledig en actueel overzicht.
[PGZ:TAGS] controlemaatschappij, camerabewaking, surveillance technologie, privacy, biometrie, databanken, datamining, ecologie van de angst, permanent gemobiliseerde consument, datalichaam, biopolitiek, veiligheidsstaat, grenscontroles, Fort Europa, Frankenstein Files, Big Brother Awards, databeesten, cookiemonsters en meer ...