Wetgeving in België

Een leesbare uitleg van wat wettelijk mag en niet mag, vind je op de website van de privacycommissie. Je kan er ook het openbaar register raadplegen.
Bruikbare uitleg is ook terug te vinden op de website van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Op beide sites vind je links naar wettelijke bepalingen, in sommige gevallen met de nodige achtergrondinformatie.

De voornaamste links naar wetteksten hebben we ook hieronder verzameld.

  • Gecoördineerde camerawet – Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s – Gecoördineerde versie op 12/11/09
  • Gecoördineerd KB aangifte – Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (B.S., 15 juli 2008 (eerste uitg.)) Gewijzigd bij KB 27 augustus 2010 (BS 10 september 2010), met ingang van 10 september 2010.
  • Gecoördineerd KB pictogram (pdf) – 10/02/2008 | Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 augustus 2009)
  • Omzendbrief camera’s (pdf) – 10/12/2009- Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009 (gecoördineerde versie – wijzigingen omzendbrief 13 mei 2011)
  • Juridische nota camera’s (pdf) – Principenota Camerawet 2007.2 – 20/01/2010 Nota betreffende de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s

En verder:

  • CAO nr. 68 (pdf) – 16/06/1998 – Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats
  • Privacywet – 08/12/1992 | Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S., 18 maart 1993) – Geconsolideerde versie (01/08/2007)