dataretentie-magazijn

De voornaamste bezwaren tegen de dataretentierichtlijn kort samengevat:

  • het nut van een algemene bewaarplicht is nergens bewezen en biedt in de praktijk geen enkele garantie tegen terreur of criminaliteit
  • de bewaarplicht is een schending van de privacy, een aantasting van het beroepsgeheim van artsen en advocaten en van het bronnengeheim van journalisten
  • iedereen wordt behandeld alsof hij of zij een potentiële crimineel of terrorist zou zijn
  • het risico van ‘function creep’ is reëel; wat voor het ene doel wordt opgeslagen, wordt na verloop van tijd ook voor andere doelen gebruikt (bvb de auteursrechtenindustrie die maar wat graag eenieders surfgedrag zou inkijken)
  • er wordt zo’n enorme hoeveelheid gegevens ingezameld, dat het zoeken wordt naar een naald in een hooiberg
  • tot slot zal ieder van ons voor de kosten van al die controle ook nog eens zelf moeten opdraaien

In 2010 won de dataretentierichtlijn om die redenen oververdiend de eerste editie van de Big Brother Awards. Een uitgebreid dossier waarin alle kritieken in detail uit de doeken worden gedaan, vind je hier (pdf).