Onder het motto Kiezen voor GAS is kiezen tegen de samenleving verzamelde de Vlaamse Jeugdraad maar liefst 213 (!) organisaties uit het middenveld uit de drie gemeenschappen. Zij vroegen met aandrang aan de volksvertegenwoordigers om het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in de Kamer niet goed te keuren.

Oud-vrederechter Jan Nolf is een van de meest eloquente critici van de GAS-boetes. Hij verzamelde op deze pagina zijn opinies tegen GAS, inclusief zijn advies aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, een FAQ, formulieren, YouTubes en getuigenissen van andere opiniemakers.

Onder de titel GAS? NEE BEDANKT! voert de Liga voor Mensenrechten campagne tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties. Ondertiteld met “Voor een open en spontane samenleving”. Op de pagina kan je ook het GAS-icoon (zie hiernaast) downloaden.

PIDMAG (magazine van StampMedia) ging op zoek naar de zin, en wat vooral bleek, de onzin van de GAS-boetes. De getuigenissen zijn pijnlijk hilarisch. Experten wijzen op het schenden van de scheiding der machten, en de vader van het idee, Luc Van den Bossche, herkent zijn eigen kind niet meer. Download PIDMAG jrg 1, nr 2.

Plateforme SAC/GAS Collecti(e)f. De beweging Poverty Is Not A Crime schreef een platformtekst (frans/nederlands) waarin ze haar voornaamste bekommernissen rond het huidige GAS-systeem duidelijk maakt en pleit voor een progressief en preventief alternatief.

We willen een progressief en preventief alternatief op het huidige GAS-systeem. Een veiligheidsbeleid dat zich integraal wil noemen, moet inzetten op de preventie van openbare overlast. We ontkennen niet dat er overlastproblemen zijn in onze maatschappij. De vraag is echter hoe deze aangepakt worden. Gebruiken we repressie of gaan we voor een sociale preventie?  Wij kijken alvast eerder naar die laatste optie. Er moet gekeken worden naar de oorzaken van “storend gedrag” en “overlast”. Die zijn in belangrijke mate te situeren in de toenemende sociale ongelijkheid. Laat ons inzetten op de bestrijding van armoede en de aanwezigheid van jongeren in de openbare ruimte gedogen en in dialoog treden vooraleer er gesanctioneerd wordt.

GAS-boetes: Is opkomen tegen onrecht overlast? 30 sociaal-culturele bewegingen schrijven een open brief uit bezorgdheid over de GAS-boetes. De boetes dreigen fundamentele democratische rechten te ondermijnen. (09/10/2012)

De GAS-minister. Politiek filosoof Bleri Lleshi maakt duidelijk waarom GAS-boetes eerder een deel van het probleem dan een deel van de oplossing zijn en dat een andere aanpak wel degelijk kan werken. (04/10/2012)

Radio 1-programma Hautekiet besteedde een deel van de uitzending van 4 oktober aan de GAS-boetes. Professor criminologie Elke Devroe en Nathalie Van Ceulebroeck van VVJ en De Hangman gingen in debat over de vraag of de verhoging van de GAS-boetes terecht is. En, interessanter, of het algemeen beschouwd wel een goed systeem is. Herbeluister hier de uitzending. (04/10/2012)

Volle GAS vooruit in de voorbeeldige stad? – Standpunt van een hele reeks academici en mensen actief in het middelveld over de GAS-boetes. Ze stellen zich onder meer vragen bij het gebrek aan democratisch debat over overlast en over de ongelijke toepassing naargelang klasse en etnische afkomst. (22/05/2012)

Meer tegenGAS vind je in het nieuwsoverzicht.
De volledige wet kan je hier (pdf) nalezen.