Slimme meters: achtergronden

Big Brother Awards 2012 slimme energiemeters winnen de award in de categorie Media en Technologie. Lees meer over de 3 argumenten waarom ze de award verdiend hebben.

Opinion 12/2011 on smart metering (pdf) – advies van de Europese Groep 29 (het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming) over de privacynoden die aan het gebruik van ‘slimme meters’ zijn verbonden. (04/04/2011)

Aanbeveling over de na te leven beginselen bij smart grids en slimme meters (pdf) – aanbeveling 04/2011 van de Privacycommissie, op basis van het advies van de Europese Groep 29 (15/06/2011). Daarin zet de Privacycommissie de basisbeginselen wat privacy en gegevensbescherming betreft op een rijtje:

  • eenduidige opgave van de (mede)verantwoordelijke(n) voor de verwerking van de meetgegevens;
  • toestemming van de consument om de meetgegevens te verwerken;
  • precieze aanduiding van de doeleinden van de verwerking;
  • transparantie over nieuwe functies van de slimme meters, zowel naar de consument toe als naar de overheidsdiensten die waken over de toepassing van de reglementering, en groen licht van beide partijen voor de nieuwe functies in gebruik worden genomen;
  • proportionaliteit: er mogen niet méér gegevens worden verzameld dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
  • bewaring van de gegevens: de gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
  • recht van toegang en verbetering: de consument moet de verzamelde gegevens kunnen consulteren en indien nodig kunnen laten verbeteren;
    veiligheid: door het grotere aantal gegevensstromen stijgt ook het risico op ongeoorloofde toegang tot de gegevens en gegevenslekken. Een verhoogd beveiligingsniveau is dus absoluut noodzakelijk.

Wat ons betreft is er eentje die in het rijtje ontbreekt: de keuzemogelijkheid voor de gebruiker. Wie dat wil, moet kunnen kiezen voor een klassieke meter. Zonder dat dit tot een andere behandeling of een meerkost voor de gebruiker leidt.

Advies Kosten-batenanalyse slimme meters (pdf) – Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, waarin gepleit wordt voor een globale visie op het toekomstige energiesysteem en vraagtekens geplaatst worden bij de manier waarop nu de slimme meters doorgeduwd worden. Naast de voordelen van een slim electriciteitsnet, bevat het advies ook een aantal terechte kritieken en waarschuwingen.

Securing the smart grid (pdf) – presentatie van beveiligingsfirma IOActive voor het Infosecurity Europe 2010 congres. Er worden tien risico’s opgesomd in verband met surveillance, privacy en beveiliging.

Comments of the Electronic Privacy Information Center (pdf) – waarin de EFF samen met verschillende andere organisaties en beveiligingsexperts waarschuwt voor de privacy en beveiligingsproblemen van een smart grid. (01/12/2009)

SmartPrivacy for the Smart Grid (pdf) – rapport van de Canadese privacycommissaris en het Future of Privacy Forum, waarin ze waarschuwen dat energiebedrijven het dagelijkse leven van consumenten nauwkeurig in kaart kunnen brengen door het stroomverbruik te monitoren. (november 2009)

Privacy and the Smart Grid: New Frontiers, New Challenges (ppt) – presentatie van Jules Polonetsky van het Future of Privacy Forum (november 2009)

Smart metering & privacy: existing law and competing policies (pdf) – Rapport van de Colorado Public Utilities Commission, waarin gewaarschuwd wordt voor “unprecedented invasions of consumer privacy. Many intricate details of household life can be gleaned from information obtained via advanced metering infrastructure.” (lente 2009)

Slimme meters are watching you! (pdf) – onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de introductie van slimme meters in Nederland. Ze concluderen dat de meters een serieuze bedreiging voor de privacy betekenen. (juni 2008)