widget-dossier-slimmeIn 2010 gingen netbeheerders Eandis en Infrax van start met een eerste proefproject. Er werden 5.000 slimme meters voor elektriciteit en aardgas geplaatst. Het eindrapport van dit eerste proefproject vind je op de websites van Eandis (pdf) en Infrax (pdf). Niet dat we daar, wat de privacy betreft, veel wijzer van geworden zijn. Behalve wat platitudes en de obligate verwijzing naar de Privacycommissie, valt er in dat eindrapport geen nieuws te rapen.

In mei 2012 kant Vlaams minister voor Energie Freya Van den Bossche (SP.A) zich tegen de verplichte installatie van slimme energiemeters in elke Vlaamse woning. Er is volgens haar te veel onduidelijkheid over de precieze kosten en baten. “Het is een groot avontuur waar we het einde niet van kennen.”

Op 1 oktober 2012 ging een tweede proefproject van start, waarbij over een periode van een zevental maanden 50.000 slimme elektriciteits- en gasmeters op verschillende plaatsen in Vlaanderen geplaatst worden.

Voor dit tweede proefproject stelde de VREG een mededeling op waarin onder meer het gebruik van de opgenomen verbruiksgegevens beschreven wordt de rechten en plichten van Eandis en Infrax en de netgebruikers omschreven worden. De mededeling bevat al wat meer aandacht voor dataveiligheid en privacy. Download hier de mededeling.

Het privacyluik van de slimme meters komt ook aan bod in de Werkgroep Markt van het zogenaamde Beleidsplatform.
In dat kader stelde de VREG een rapport op met betrekking tot privacy en de slimme meter. Deze nota geeft een interessante aanzet om de privacy-, veiligheids- en integriteitaspecten verbonden aan de slimme meter bespreekbaar te maken. Download hier het rapport.

In maart 2014 maakten Eandis en Infrax een rapport met de resultaten van de plaatsing van 50.000 slimme elektriciteits- en gasmeters. Dat Eindrapport “Pilootproject Slimme Meters” kan je hier downloaden (pdf).

In juni 2015 laat Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom weten dat ze in de herfst een studie over slimme digitale stroommeters wil afronden en nog dit jaar een politieke beslissing wil nemen over een massale uitrol. Coalitiepartner CD&V vindt echter dat de minister te hard van stapel loopt en wijst er op dat kosten-batenanalyses in het verleden steeds negatief waren. Ook oppositiepartijen SP.A en Groen zijn niet overtuigd.

In december 2016 presenteren Eandis en Infrax de resultaten van een proefproject waarbij 28.410 slimme kWh-meters en 16.384 slimme gasmeters geplaatst werden. Bekijk hier de presentatie (pdf) en hier het rapport van de VREG (pdf, 19/1/2017)