Biometrie in Nederland

Nederland werkt aan het meest perfectionistische persoonsregistratiesysteem sinds de Tweede Wereldoorlog. De invoering van de identificatieplicht in januari 2005 was nog maar het begin. Sinds augustus 2006 is een RFID-chip met biometrische gegevens verplicht voor paspoort en identiteitskaart. Het kabinet wil die gegevens ook verzamelen in databases.

Johan van Someren (van het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht) geeft in Ravage digitaal een overzicht van wat er op stapel staat en van het protest daartegen.