Document pool

Contents

General Data Protection Regulation

Check de GDPR Document pool van EDRi

 • GDPR -Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
 • GDPRhub is a wiki with GDPR-related decisions and knowledge, enabling anyone to find and share GDPR insights across Europe (noyb.eu)
 • General data protection regulation – legislative schedule
 • One year under the EU GDPR. An implementation progress report. State of play, analysis, and recommendations (Access Now, pdf, mei 2019)
 • GDPR Enforcement Tracker (fines and penalties)

Dataretentierichtlijn

 • De oorspronkelijke Europese dataretentierichtlijn: Richtlijn 2006/24/EG van 15 maart 2006
  Voluit Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG

België

 • De omzetting van de dataretentierichtlijn in Belgische wet: Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (dossiernummer : 2013-07-30/10 – inwerkingtreding : 02-09-2013 ) en Koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (dossiernummer : 2013-09-19/20 – inwerkingtreding : 18-10-2013
  (nota : bij arrest nr 84/2015 van 11-06-2015 (B.St. 11-08-2015, p. 50983) heeft het Grondwettelijk Hof deze Wet vernietigd)
 • Vernietiging van de wet van 30 juli 2013 door het Grondwettelijk Hof: Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 (pdf).
 • Dataretentiewet 2.0 – Wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie (dossiernummer 2016-05-29/08- inwerkingtreding : 28/07/2016)
 • Vernietiging van de wet van 29 mei 2016 door het Grondwettelijk Hof: Arrest nr. 57/2021 van 22 april 2021 (pdf).
 • Dataretentiewet 3.0 –  Wet van 20 juli 2022 betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten (dossiernummer : 2022-07-20/14 – inwerkingtreding : 18-08-2022)

Europees Hof van Justitie (2014)

Europees Hof van Justitie (2020)

Extra

text

Wetgeving camerabewaking / ANPR

 • Gecoördineerde camerawet -€“ Wet van 21 maart 2007 -€“ Gecoördineerde versie op 12/11/09
 • Gecoördineerd KB aangifte -€“ Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (B.S., 15 juli 2008) Gewijzigd bij KB 27 augustus 2010 (BS 10 september 2010), met ingang van 10 september 2010.
 • Gecoördineerd KB pictogram (pdf) -€“ 10/02/2008 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 augustus 2009)
 • Ministeriële Omzendbrief camera’€™s (pdf) -€“ 10/12/2009 (gecoördineerde versie -€“ wijzigingen omzendbrief 13 mei 2011)
 • Juridische nota camera’€™s (pdf) -€“ Principenota Camerawet 2007.2 -€“ 20/01/2010
 • Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’€™s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’€™s (pdf, 8 mei 2018)
 • CAO nr. 68 (pdf) Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

Passenger Name Records

Wetgeving

Meer Europese wetgeving

Vingerafdrukken

België

Europa

 • EU voorstel om verplicht vingerafdrukken en een gezichtsopname op de identiteitskaart op te nemen.
 • Voorstel voor een verordening betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten (04/04/2019)

Zijn vingerafdrukken écht uniek, hoe lang blijven ze leesbaar en hoe kunnen ze worden misbruikt?

Onderzoek en analyse

Anonimisering en metadata

Gezichtsherkenning

Slimme meters

SLIMME METERS IN BELGIË
Adviezen van de Privacycommissie

Rekeningrijden

Kentekenparkeren

Smart cities

Internet of Things

Netneutraliteit

Recente artikels