Slimme meters

Een slimme meter is een digitale gas- en elektriciteitsmeter die zowel op locatie als op afstand kan worden uitgelezen. Los van de verkooppraatjes over de voordelen, zijn er ook heel wat nadelen aan verbonden. Met datapanik focussen we daarbij vooral op de bedreiging voor onze privacy en de veiligheid van onze data.

Onze voornaamste bezwaren zetten we hieronder op een rijtje.
Voor alle recente en minder recente berichten over dit thema kan je hier terecht.
Klik hier voor meer over slimme meters in België en hier voor meer achtergronden.

Slimme meters: onze bezwaren

Wat is de slimme meter?

 • De slimme meter kan je meterstanden verzamelen tot op het kwartier en krijgt daardoor een gedetailleerd beeld van je privé-leven.
 • Deze meter zal via draadloos internet (3G/4G) je meterstanden automatisch doorsturen naar een databeheerder.
 • Als je de slimme meter weigert, wordt je aansluiting tot het elektriciteitsnet afgesloten.
 • De net- of databeheerder kan met de slimme meter ook vanop afstand je toegang tot het elektriciteitsnet afsluiten, nieuwe software installeren, het vermogen bepalen etc.
 • Je betaalt als consument deze slimme meter zelf.

Wat willen we?

 • dat je de slimme meter expliciet moet aanvragen (opt-in) of bij een wijdverspreide installatie de meter kan weigeren (opt-out).
 • dat je het recht hebt om de slimme meter te weigeren zonder daarmee je elektriciteitsaansluiting te verliezen.
 • dat je altijd kan opteren voor een meter zonder internetverbinding zodat je gegevens zeker niet verstuurd kunnen worden en/of je zeker niet blootgesteld wordt aan straling.
 • dat je kan vragen om je gegevens om de maand te laten meten (en niet om het kwartier).
 • dat je op elk moment een duidelijk overzicht hebt van wat er met je gegevens gebeurt en dat deze niet gedeeld kunnen worden met derden (bv. commerciële partners of zelfs politie?).

Waarom?

Ook over mogelijke gezondheidsrisico’s en over de hogere factuur voor de consument zijn er heel wat vragen te stellen. We beperken ons hieronder echter tot de bezwaren die verband houden met privacy en veiligheid.

1. Schending van de privacy

 • Uit je energieverbruik kan veel afgeleid worden over je leven: wanneer je thuis bent, een bad neemt, de was doet, slaapt etc.
 • Je weet niet hoe vaak gemeten en doorgestuurd zal worden: om het kwartier/uur? Of om de maand?
 • Het is onduidelijk wie toegang zal hebben tot de meetdata en hoe goed deze beveiligd zullen zijn.
 • Eens je data uit je handen is, verlies je de controle erover. Ook al is die data (zogezegd) anoniem. Je weet dus niet wie je gegevens zal inkijken.
 • Zal bij een onderzoek een huiszoeking nodig zijn als het Openbaar Ministerie je gegevens wilt inkijken?
 • Is het decreet wel conform de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die vanaf eind mei in voege zal treden?

2. Vragen rond veiligheid

 • Hoe weet je zeker dat je meetgegevens veilig verstuurd worden?
 • Het valt niet uit te sluiten dat hackers software installeren op je slimme meter, je elektriciteitstoegang afsluiten, het vermogen aanpassen etc.
 • Het valt niet uit te sluiten dat hackers toegang krijgen tot je gegevens eens ze opgeslagen zijn bij de databeheerder.
 • Het valt niet uit te sluiten dat hackers toch je identiteit kunnen afleiden uit anonieme gegevens.

3. Beperking van keuzevrijheid

 • Ofwel aanvaard je de meter, ofwel wordt je elektriciteitstoevoer afgesloten. Dit is in tegenspraak met het Recht op minimumlevering elektriciteit
 • Je kan het automatisch doorsturen van gegevens niet uitschakelen.
 • Je kan niet vragen om de internetcommunicatie via draad (bv. Ethernet) te laten gebeuren.

Daarom willen we dat de overheid onze keuzevrijheid respecteert en dat iedereen die dat wil, de slimme meter kan weigeren.