Een op de drie weigert digitale meter

Omdat er ook wel eens goed nieuws mag zijn …

Netbeheerder Fluvius wordt geconfronteerd met een golf van consumenten die de plaatser van een digitale meter niet binnenlaten of hun afspraak op het laatste moment wijzigen. De ‘overtuigingscel’ van netbeheerder Fluvius kan het werk niet meer aan. De cel moet mensen die wantrouwig staan tegenover de digitale meter overtuigen hem toch te laten installeren, maar is niet berekend op de golf van 6.000 tot 7.000 klanten per week die de nieuwe meter liever niet in huis krijgen.

Opvallend: het gaat om mensen zónder zonnepanelen. In het artikel wordt met geen woord gerept over de bedreiging voor onze privacy of de veiligheid van onze data. Je leest er enkel de klassieke doemscenario’s, het dreigen met vrederechters en de “dringende nood aan een brede communicatiecampagne om het draagvlak voor de digitale meter te herstellen”. Jammer dat Fluvius en co “vergeten” dat een draagvlak pas werkt als onze privacy ook wordt gerespecteerd. En dat begint met de garantie dat onze verbruiksgegevens enkel worden gebruikt voor het beheer van het electriciteitsnet en niet om te vercommercialiseren.

Meer lezen bij De Standaard