Document pool

Onderzoek & Analyse Algemeen

Vingerafdrukken

Rekeningrijden

Passenger Name Records

  • EU-Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)

Wetgeving Algemeen

  • GDPR -Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
  • Privacywet – 08/12/1992 | Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S., 18 maart 1993) – Geconsolideerde versie (01/08/2007)

Dataretentierichtlijn

Camerabewaking / ANPR

Wetgeving

  • Gecoördineerde camerawet – Wet van 21 maart 2007 – Gecoördineerde versie op 12/11/09
  • Gecoördineerd KB aangifte – Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (B.S., 15 juli 2008) Gewijzigd bij KB 27 augustus 2010 (BS 10 september 2010), met ingang van 10 september 2010.
  • Gecoördineerd KB pictogram (pdf) – 10/02/2008 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 augustus 2009)
  • Ministeriële Omzendbrief camera’s (pdf) – 10/12/2009 (gecoördineerde versie – wijzigingen omzendbrief 13 mei 2011)
  • Juridische nota camera’s (pdf) – Principenota Camerawet 2007.2 – 20/01/2010
  • CAO nr. 68 (pdf) Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

Onderzoek

Internationaal

België