Document pool

Wetgeving

GDPR

Meer Europese wetgeving

Onderzoek en analyse

Vingerafdrukken

België

Europa

  • EU voorstel om verplicht vingerafdrukken en een gezichtsopname op de identiteitskaart op te nemen.
  • Voorstel voor een verordening betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten (04/04/2019)

Camerabewaking / ANPR

Wetgeving

  • Gecoördineerde camerawet – Wet van 21 maart 2007 – Gecoördineerde versie op 12/11/09
  • Gecoördineerd KB aangifte – Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (B.S., 15 juli 2008) Gewijzigd bij KB 27 augustus 2010 (BS 10 september 2010), met ingang van 10 september 2010.
  • Gecoördineerd KB pictogram (pdf) – 10/02/2008 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 augustus 2009)
  • Ministeriële Omzendbrief camera’s (pdf) – 10/12/2009 (gecoördineerde versie – wijzigingen omzendbrief 13 mei 2011)
  • Juridische nota camera’s (pdf) – Principenota Camerawet 2007.2 – 20/01/2010
  • Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s (pdf, 8 mei 2018)
  • CAO nr. 68 (pdf) Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats

Onderzoek Internationaal

Onderzoek België

Dataretentierichtlijn

Wetgeving

Kritieken

Overzicht

Passenger Name Records

Rekeningrijden

Smart cities

Netneutraliteit

Contents

Recente artikels