Cijfers 2017

De Privacycommissie telt 47.137 sites in België waar er camera’s hangen. Om het werkelijk aantal camera’s te kennen, mag je dat geval gerust verdubbelen of verviervoudigen. De camerawet verplicht immers enkel de aangifte van een camerasysteem, niet van het aantal camera’s dat bij zo’n systeem hoort.

Volgens onderzoek van de VRT hangen er in Vlaanderen 3.555 camera’s, aangekocht door de lokale politie of de gemeente. Het gaat zowel om de gewone veiligheids- en bewakingscamera’s als de nieuwere ANPR-camera’s. In de telling werden flitscamera’s buiten beschouwing gelaten. Ook de ontelbare camera’s van particulieren zijn niet meegeteld. (Bron: VRT Nieuws, 11/10/2017 – incl. interactieve kaart)