Leuven

 • 10/08/2005 – 21 bewakingscamera’s op de Oude Markt en in de Mechelsestraat. Ze hangen op 12 meter hoogte. Het systeem werd geleverd door Telindus en kost 800.000 euro. Ook bewakingscamera’s in en rond de politiegebouwen.
 • In 2007 worden twee mobiele camera’s aangekocht.
 • 04/03/2008 – In Leuven wordt de 1000ste bewakingscamera in stations plechtig in gebruik genomen.
 • 30/03/2010 – Burgemeester Tobback en korpschef Mouchaers willen het aantal camera’s in Leuven verdubbelen. Ten laatste in 2012 worden de Naamsestraat, de Tiensestraat, de Diestsestraat, het Foch- en Margarethaplein en de Muntstraat uitgerust met een nieuwe lading bewakingscamera’s. Als de nieuwe camera’s er zijn, is het drukste gedeelte van de Leuvense binnenstad gedekt met elektronische ogen. Verwachte kostprijs: 2 miljoen euro.
 • 30/01/2012 – De Leuvense gemeenteraad beslist een 50-tal bijkomende bewakingscamera’s te plaatsen in de binnenstad, meer bepaald in de Diestsestraat, op het Fochplein en in delen van de Tiense- en Naamsestraat. Bovenop de aankoopprijs ten belope van 960.000 euro moet er jaarlijks nog eens 82.000 euro opgehoest worden voor het onderhoud. Enkel de raadsleden van Groen stemden tegen. Volgens hen staat de zeer hoge investeringskost in deze apparaten niet in verhouding met het nut ervan. De camera’s hebben geen ontradend effect, zoals blijkt op de Oude Markt waar het vandalisme en de agressie ondanks de aanwezigheid van camera’s de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen.
 • 23/05/2012 – Van de 48 cafés op de Oude Markt beschikken er een dertigtal over eigen bewakingscamera’s. Het merendeel wordt pas nu geregistreerd bij de Privacycommissie en was tot dan wettelijk niet in orde.
 • 2012 – De Leuvense politie beschikt ook over 5 mobiele bewakingscamera’s. Ze werden onder meer ingezet in de studentenbuurt (Tiensestraat), bij de glasbollen (!) in de Albert Dejonghestraat, op het park Heuvelhof in Kessel-Lo en in de omgeving van fuifzaal Waaiberg in Leuven.
 • Goed nieuws: Nog meer beveiligingscamera’s in Leuven? Neen dank u! met onder meer het persbericht van de Leuvense Piratenpartij (28/01/2012).
 • 13/08/2015 – Burgemeester Tobback wil slimme camera’s op het Rector De Somerplein en aan het Martelarenplein, om bestuurders te beboeten die de verkeersborden negeren. Momenteel hangen er op verschillende plaatsen in het centrum al 75 door de politie beheerde camera’s. (bron)

OPINIE  – 10 jaar bewakingscamera’s in Leuven
“Zonder het goed te beseffen is deze samenleving op weinig tijd veranderd in een Big Brother-samenleving die dusdanig gecontroleerd wordt dat zelfs George Orwell het zich in zijn boek ‘1984’ niet heeft kunnen verbeelden. En het einde is nog lang niet in zicht. Wie is nog in staat de vermelde misbruiken te voorkomen? Wie staat er nog bij stil dat heel deze apparatuur aan een autoritair regime morgen het ideale instrumentarium kan bieden om iedereen en alles zijn wil op te leggen?”
– Luc Vanheerentals in De Wereld Morgen

 • 23/5/2017 – Er komen 38 nieuwe ANPR-camera’s in Leuven. De kostprijs zou meer dan een miljoen euro bedragen.
 • 26/6/2017 – Leuven plaatst begin augustus ANPR-camera’s op het Martelarenplein voor het station.

LEZEN  – Leuven krijgt cameraschild met 50-tal locaties in en rond de stad (23/5/2020)

OPINIE – De stad Leuven wil met zogenaamd slimme camera’s het sport- en beweeggedrag van zijn inwoners in kaart brengen. Rosamunde Van Brakel, professor surveillancestudies aan de VUB waarschuwt dat de overheid steeds sneller naar camera’s grijpt. “Willen we dat wel, zo’n wildgroei aan camera’s, met alle risico’s van dien? Met elke nieuwe camera komen we een stap dichter bij een surveillancemaatschappij waarin we constant in de gaten worden gehouden. Dat is een trend waar nog veel te weinig maatschappelijk debat over bestaat.”
lees verder

BEELDWie bewaakt de bewakers (in Leuven)?

 • 20/05/2022 – In 2021 werden er 99.153 boetes uitgeschreven op basis van de registraties van de ANPR-camera’s op Leuvens grondgebied. In totaal goed voor iets meer dan 5,7 miljoen euro aan boetes.