10 jaar bewakingscamera’s in Leuven

Luc Vanheerentals schreef voor De Wereld Morgen een bijdrage naar aanleiding van de plaatsing van de eerste bewakingscamera’s in Leuven, nu tien jaar geleden. Zijn conclusie:

Zonder het goed te beseffen is deze samenleving op weinig tijd veranderd in een Big Brother-samenleving die dusdanig gecontroleerd wordt dat zelfs George Orwell het zich in zijn boek ‘1984’ niet heeft kunnen verbeelden. En het einde is nog lang niet in zicht. Wie is nog in staat de vermelde misbruiken te voorkomen? Wie staat er nog bij stil dat heel deze apparatuur aan een autoritair regime morgen het ideale instrumentarium kan bieden om iedereen en alles zijn wil op te leggen?

10 jaar bewakingscamera’s in Leuven