Gent

 • Begin 2010 – Naar verluidt staan een 360-tal bewakingscamera’s verspreid over het grondgebied van de stad Gent (cijfer begin 2010). Dit gaat enkel over de niet-particuliere camera’s. Het gaat onder meer om diverse camera’s in de Veldstraat, 20 camera’s in station Gent-Dampoort, verschillende camera’s in en rond station Gent Sint-Pieters, een bewakingscamera’s aan de achtergevel van de firma Milliken in de Zondernaamstraat (sedert 1995! en daarmee één van de eerste in België), een camera aan het secretariaat van het Vlaams Belang in de Charles de Kerckhovelaan. Daarnaast ook 21 tijdelijke camera’s tijdens de Gentse Feesten. Volgens de plannen wordt het Rabotpark het eerste grote park in Gent waar bewakingscamera’s zullen hangen.
 • April 2011 – 5 camera’s aan de Cataloniëstraat / Emile Braunplein, beheerd door De Lijn. Lees hier de vraag van raadslid Sami Souguir (Open VLD) en het antwoord van burgemeester Termont. Opmerkelijk is vooral dat De Lijn fout en naast de kwestie antwoordt dat de camera’s niet onder de Camerawet zouden vallen. Euh?
 • 06/07/2012 – Stad Gent heeft twee mobiele camera’s aangekocht om sluikstorters op heterdaad te betrappen. De camera’s worden ingezet in zeven Gentse wijken: Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Nieuw-Gent-UZ, Ledeberg en Muide-Meulestede. Het gaat om een proefproject. In een latere fase kunnen de camera’s ook ingezet worden bij andere overlastfenomenen zoals lawaaihinder, eigendomsdelicten en buurtoverlast.
 • 11/09/2012 – Gent introduceert slimme camera’s in het voetgangersgebied. Ze worden onder meer uitgerust met met automatische nummerplaatherkenning. De eerste camera’s komen aan de Sint-Michielshelling en in de Jan Breydelstraat. Na een testfase komen er ook camera’s op de Predikherenlei, aan het Sint-Baafs­plein en aan het Veerleplein-Kleine Vismarkt. In een nog later stadium komen er camera’s in de Hoogpoort, Botermarkt, Sint-Niklaasstraat en Cataloniëstraat. Op die manier zullen er in het 35 hectare grote voetgangersgebied in totaal 16 camera’s hangen. De plaatsing van de camera’s had politiek heel wat voeten in de aarde omdat Open VLD er zich lang tegen verzette.
  Slimme camera’s geplaatst aan Gents voetgangersgebied
  Slimme camera’s nog maanden werkloos
 • 18/11/2013 – Burgemeester Termont benadrukt dat er geen vaste camera’s komen in de Brugse Poort. Hij voegt eraan toe dat hij de problemen in de Brugse Poort ernstig neemt. “Maar investeren in mensen, in een combinatie van repressie en preventie, zal er altijd meer resultaat boeken dan camera’s. Enkele jaren geleden hebben we korte tijd zwaar ingezet op repressie, maar de dealers verhuisden toen gewoon naar de Rabotwijk.”
  En verder: “Camera’s zijn niet de oplossing voor alle problemen. Daarom kiezen we in Gent niet voor een algemene inplanting van camera’s in heel de stad. In buurten zoals de Overpoort en de Zuid, waar ondanks enorme inspanningen, de inbreuken blijven stijgen, kunnen camera’s volgens mij positief zijn. Maar we moeten camera’s beperken tot plaatsen waar veel mensen samenkomen en waar veel criminaliteit is en waar andere middelen onvoldoende impact hebben.”
 • 16/04/2014 – Stad Gent heeft in de verschillende parkings en gebouwen 423 bewakingscamera’s hangen. Niet in dat cijfer inbegrepen, zijn de camera’s die in de openbare ruimte hangen, zoals de camera’s om het voetgangersgebied te monitoren of aan de toeritdosering in de Kortrijksepoortstraat. In de parkeergarages: Parking Vrijdagmarkt (55 camera’s), Parking Sint-Michiels (59 camera’s), Parking Reep (48 camera’s), Parking Sint-Pietersplein (89 camera’s), Parking Ramen (48 camera’s), Parking Savaanstraat (53 camera’s), Parking Tolhuis (8 camera’s). Plus 8 bewakingscamera’s aan een park-and-ride-zone geëxploiteerd door het Parkeerbedrijf in Oostakker, maar die zouden in de loop van de komende weken/maanden worden verwijderd. Er hangen ook camera’s in de fietsenparking aan de Pakhuisstraat en in de fietsenparking aan het Emile Braunplein. In de stadsgebouwen: Sint Pietersabdij (12 camera’s), SISAL (1), Stadhuis (1), Dienstencentrum Mariakerke (1), AC Portus (3), MSOC (2), werkplaats Proeftuinstraat (10), brandweerkazerne (5), “Huis van Het kind” (1), Depot Gentbruggeaard (6), Dienst Service en Logistiek (5).
  OPMERKELIJK. Op sommige plaatsen in Gent waar camera’s niet toegestaan zijn, hangen dummy-camera’s.
 • 31/10/2015 – Gent hangt telkens vier bewakingscamera’s in de Overpoortstraat en in de prostitutiebuurt aan het Zuid.
 • ARTIKEL Grote schoonmaak in Gentse voetgangerszone: 60 camera’s en GAS-boetes (24/12/2015)
 • 13/01/2016 – Tegen de invoering van het circulatieplan in april 2017 moeten er in meer dan twintig straten in het centrum van Gent slimme ANPR-camera’s hangen. Dat zestigtal slimme camera’s komt aan de rand van het nieuwe voetgangersgebied, om te controleren of er geen auto’s in rijden en die te beboeten. In het nieuwe circulatieplan worden de locaties aangegeven voor de meeste camera’s, telkens in duo – één camera in de ene rijrichting, één in de andere. De camera’s zullen (voorlopig?) niets anders doen dan de nummerplaten van auto’s scannen en controleren of ze in de voetgangerszone mogen of niet.
 • 07/03/2016 – Sinds een week wordt de voetgangerszone van Gent gecontroleerd door twee slimme camera’s. Andere volgen zo snel mogelijk. De camera’s moeten een einde maken aan de auto’s en bestelwagens die zonder vergunning door de voetgangerszone rijden en waren al sinds 2010 aangekondigd. De camera’s hangen in de Jan Breydelstraat en aan de Sint-Michielshelling.
 • 24/11/2017 – De Winterfeesten krijgen meer camerabewaking.
 • 29/11/2017 – Vanaf 2018 zal de zone die door camera’s in de gaten wordt gehouden tijdens de Gentse Feesten groter zijn. Ook Oudburg en Kraanlei worden onder camerabewaking geplaatst. “Dan zal Gent tijdens de Feestenperiode onder camerabewaking staan van de Kraanlei tot de Oude Beestenmarkt en van het Baudelopark tot aan de Kouter.
 • 15/05/2018 – Met de verkiezingen in zicht maakt Open Vld een bocht van 180 graden. Nadat de partij zich jarenlang verzette tegen camera’s op het openbaar domein, vraagt ze er nu zelf om. Ze willen het netwerk van slimme camera’s (die nummerplaten lezen aan de knips en in het voetgangersgebied) ook laten gebruiken in de strijd tegen de misdaad. Bovendien willen ze dat cameranetwerk uitbreiden naar de stadsring. Daarnaast willen ze een plug&play-systeem voor gewone camera’s in de hele stad, waarbij camera’s gewoon kunnen gehangen en aangesloten worden op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten of een betoging.
 • 10/12/2019 – Vanaf 1 januari 2020 gaat in Gent de lage-emissiezone (LEZ) van start. Voorlopig worden de nummerplaten van alle auto’s die de LEZ binnenrijden, gecontroleerd door zes camera’s die overtreders kunnen registreren. Voor een volledige dekking zijn er 15 nodig, maar de negen extra camera’s komen er pas in 2021. Om dit op te vangen wordt er voorlopig een mobiele verplaatsbare camera ingezet.  Camera’s die nummerplaten herkennen, kosten 35.000 euro per stuk.
 • 15/05/2020 – Na enkele gewelddadige incidenten komen er in de Brugse Poort twee vaste maar tijdelijke camera’s op en rond het Emilius Seghersplein. Daarnaast ook roadblocks en systematische identiteitscontroles met veiligheidsfouilleringen. De maatregelen lopen tot eind augustus. Aan de positieve kant gaat de stad ook werken aan de opwaardering van het plein. Er is bijkomende verlichting geplaatst en het plein zal met prioriteit worden omgevormd tot een woonerf om de parkeeroverlast aan banden te leggen.
  Groen Gent reageert kritisch op de maatregelen. Ze wil de inzet van de twee tijdelijke camera’s kritisch onder de loep nemen en het effect evalueren. Daarnaast waarschuwt de Groen-fractie ook voor de impact op de wijk en op de vele onschuldige bewoners en voor ethnische profilering. Op basis van getuigenissen uit de wijk twijfelt de Groen-fractie alleszins aan de meerwaarde van roadblocks en systematische identiteitscontroles. Groen pleit daartegenover voor “een gemeenschapsgerichte politiezorg, gebaseerd op een brede aanpak van de veiligheid en de leefbaarheid. Deze visie wil een in de samenleving geïntegreerde politie, die ten dienste staat van de burger(s) en die, samen met de bewoners en gemeenschappen, zoekt naar oplossingen gericht op de lokale problemen die bronnen van onveiligheid zijn.”
 • 15/06/2020 – De hele zomer lang zullen 16 bewakingscamera’s op 12 locaties het centrum van de stad in de gaten houden. De politie zal zo kunnen zien of het nergens te druk wordt. Het Laatste Nieuws maakt de kanttekening dat dit opmerkelijk is voor een stadsbestuur dat nog niet zo lang geleden bekend stond als anti-camera:
  “Het Gentse stadsbestuur was altijd al gekant tegen camera’s op de openbare weg. Waar andere grootsteden al lang camerabewaking hebben, blijft dat in Gent nog steeds een uitzondering. De rosse buurt aan de Zuid heeft camera’s, en feeststraat Overpoort ook. Op uitzonderlijke momenten kunnen er ook elders camera’s worden geplaatst, zoals nu in de Brugse Poort, en er zijn ook mobiele camera’s die sluikstortgevoelige locaties in de gaten houden. Maar verder ging Gent tot nu toe niet. Behalve dan tijdens de Gentse Feesten. Dan wordt het hele centrum nauwlettend in de gaten gehouden met een twintigtal camera’s. Zo kan de politie de mensen in het veld efficiënter aansturen als er ergens problemen zijn.”
  Die “uitzondering” tegenover andere grootsteden is overigens met een stevige korrel zout te nemen. Sedert de invoering van het circulatieplan en recenter van de lage emissiezone, heeft Gent ondertussen een goed deel van die achterstand ingelopen.
 • 23/04/2021 – Vanaf 1 mei zullen de drukste delen van de Gentse binnenstad zes maanden lang onder camerabewaking staan. Het gaat om deze plekken: Geldmunt (het parkje naast het Gravensteen), Portus Ganda (het parkje achter het Van Eyck zwembad), Zuid (Woodrow Wilsonplein), Sint-Pietersplein, Koophandlesplein (kruispunt met de Zonnestraat), Kraanlei-Oudburg (hoek met de Zuivelbrug), De Krook (zitkaaien rond de bibliotheek).
  ARTIKEL Gent wordt een half jaar lang onder camerabewaking geplaatst
 • 28/04/2021 – De gemeenteraad heeft het voorstel voor camerabewaking in de Gentse binnenstad goedgekeurd. Enkel oppositiepartij PVDA stemde tegen.  “Blijkbaar is de grondwet in Gent afgeschaft”, zei Tom De Meester (PVDA) scherp.
 • 27/10/2021 – Naar aanleiding van een paar incidenten aan het Zuidpark, vroeg oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang om camerabewaking. In een reactie liet burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) weten camera’s niet helemaal uit te sluiten, maar “enkel als laatste middel. Eerst zullen we de bestaande inspanningen versterken. Zo komen er bijkomende patrouilles door de politie en is ook de jeugdinspecteur aanwezig. Die maakt actief contact met de skaters en stelt hen gerust. De komende dagen en weken schakelen we medewerkers van de sportdienst in om met hen te praten en we doen ook een beroep op brugfiguren tussen de skaters en de Stad.” Het park kreeg ook nieuwe verlichting. Waarna het voorstel van N-VA werd weggestemd door de gemeenteraad.
 • 03/02/2022 – Sinds 2015 hangen er vier vaste bewakingscamera’s in de Zuidbuurt en vier in de Overpoortbuurt. Op voorstel van de politie worden de bestaande camera’s vernieuwd en komen er in beide wijken telkens vijf veiligheidscamera’s bij. Dat brengt het totaal op 18 vaste camera’s in deze twee buurten. In de Overpoortbuurt komen de nieuwe camera’s ter hoogte van de Kunstlaan, Kramersplein, Voetweg, Stalhof en Kantienberg. In de Zuidbuurt gaat het om de Belgradostraat, Abeelstraat, Zuidstationstraat, Vlaanderenstraat en Brabantdam. De extra camera’s komen er ten vroegste eind dit jaar.
 • 30/12/2022 – De camera’s van de Gentse parkeergarages worden vanaf 2023 ingeschakeld om overtredingen in de lage-emissiezone (LEZ) op te sporen. Ze moeten de blinde vlekken opvangen van de vijftien vaste camera’s en één verplaatsbare camera die nu al 80 procent van het dagelijkse in- en uitrijdende verkeer capteren. De ingreep geldt voor de parkings van Stad Gent in de lage-emissiezone die zijn uitgerust met een ANPR-systeem. Alleen parking Het Getouw en de nieuwe toren in Ledeberg vallen daar niet onder. De parkingcamera’s zijn weliswaar van een ander type dan de reguliere LEZ-camera’s en krijgen daarom een eenmalige hardware- en software-uitbreiding nodig. Daarvoor wordt een bedrag van 50.000 euro voorzien.
 • 29/9/2023 – De Gentse politie heeft tien nieuwe camera’s geïnstalleerd aan de Overpoort en aan Gent Zuid. De politie had om meer en modernere camera’s gevraagd in 2022. Aan de prostitutiewijk aan de Zuid hangen al lang vier camera’s. Maar omdat iedereen die camera’s ondertussen weet hangen en de criminaliteit zich dreigde te verschuiven, mag de politie extra straten onder toezicht zetten.Het korps gebruikt daarvoor dome-camera’s die 360 graden rond kunnen draaien. Ze worden geplaatst op straathoeken, zodat ze drie of vier straten kunnen zien. Eén nieuwe camera komt op de hoek van de Zuidstationstraat en Vlaanderenstraat, gericht op de prostitutiewijk. Maar de camera kan zo gedraaid worden dat ook de bus- en tramhaltes gefilmd worden.Aan de Overpoort heeft de politie nu camera’s in de Overpoortstraat zelf, maar ook in vijf zijstraten en pleinen in de uitgaansbuurt zoals de Stalhof, Kunstlaan en Kantienberg.