Mechelen

Mechelen, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen, Walem.
Politiezone Rivierenland (Mechelen, Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek)

Mechelen was een pionier inzake camerabewaking. Al sinds 2001 bewaken camera’s het straatbeeld, al waren de eerste niet echt functioneel. In 2003 werd het cameranetwerk een eerste keer geüpdatet, in 2008 een tweede keer door Siemens Enterprise. Kostprijs voor die update: 1,1 tot 1,2 miljoen euro. Siemens kondigt dit op haar website zelf aan onder de kop “Mechelen: een veilige stad dankzij camerabewaking van Siemens” (flyer pdf). In 2008 had Mechelen ook de dubieuze primeur om als eerste in België mobiele camera’s voor de bewaking van straten en pleinen te gebruiken. Het politiekorps kocht daarvoor drie verplaatsbare toestellen aan.

Chronologisch

 • 12/03/2010 – Mechelen wil zijn bewakingscamera’s in het centrum zodanig uitrusten dat ze in staat zijn om aangezichten te herkennen, en ook reageren op geluid. Het stadsbestuur heeft een kwart miljoen euro veil om de apparatuur aan te passen.
 • Maart 2010 neemt de lokale politie ook zijn eerste camerawagen in gebruik. Het camerasysteem herkent nummerplaten. In totaal komen er zes voertuigen, waarvan de uitrusting 33.000 euro per auto kost.
 • 18/07/2011 – Mechelen legt de laatste hand aan een netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning. In totaal zijn er op 23 plaatsen dergelijke camera’s gepland. Kostprijs 1,2 miljoen.

Reactie van advocaat Raf Jespers: “…dat men binnenkort van iedereen weet waarom hij naar Mechelen komt: werken, winkelen, wonen, het voetbal, een minna(a)r(e)s, een vergadering…” en “Wie niet van Mechelen is, kan die stad mijden, zoals in de middeleeuwen een peststad.” Ook de Privacycommissie heeft bedenkingen: “Is er in Mechelen plots zo’n grote plaag van criminaliteit dat iedereen die er binnen en buiten rijdt automatisch moet worden gecontroleerd?”
LEES  — Big Brother in Mechelen

 • 04/08/2012 – Nog een primeur: alle politieagenten in Mechelen worden uitgerust met een mobiele mini-camera. Kostprijs 5000 euro voor 80 toestellen. Tegelijk heeft het korps ook geïnvesteerd in een 20-tal mobiele camera’s die in de interventievoertuigen werden geplaatst. Meer lezen: Agenten op pad met cameraatjes.
 • 06/08/2012 – Vanaf najaar 2012 20 camera’s in winkelstraten Bruul en IJzerenleen en in zijstraten Blauwhond-, Borze- en Geitestraat. Ze vervangen de analoge camera’s die tien jaar geleden werden geplaatst. Kostprijs 250.000 euro. Het aantal camera’s in de binnenstad breidt zo uit van veertig tot zestig. In 2010 had het stadsbestuur al aangekondigd dat het zijn bewakingscamera’s in het centrum zodanig wilde uitrusten dat ze in staat zijn om gezichten te herkennen en op geluid te reageren. Samen met de twintig camera’s met nummerplaatherkenning op de invalswegen en de negen camera’s om de autoluwe binnenstad te controleren, brengt dat het totale aantal openbare camera’s in Mechelen op 89. De camera’s hangen onder meer op de Vismarkt (hoek met de Begijnenstraat), aan De Nekker, op congrescentrum Lamot, in winkelstraat Bruul, Oud Oefenplein, Berkenhof, station Nekkerspoel, Mahatma Gandhistraat, aan de vesten en de randparkings. Kostprijs van de 46 camera’s op de 20 invalswegen die ook nummerplaten traceren: 968.000 euro.
 • Opmerkelijk – 21/09/2012 – De lens van een van de camera’s in de binnenstad met nummerplaatherkenning wordt beklad. Lees meer: Vandalen bekladden camera (GvA)
 • 26/04/2013 – Mechelen beschikt over ANPR-camera’s op alle invalswegen. Die camera’s registreren of er een op te sporen auto Mechelen in- of uitrijdt. De camera’s zullen nu ook gekoppeld worden aan een databank met gegevens van vermoedelijk onverzekerde wagens.
 • 28/03/2015 – Om eenrichtingsverkeer af te dwingen aan de spoorwegbruggen van de Caputsteen- en de Kleine Nieuwedijkstraat, zullen daar camera’s met nummerplaatherkenning geplaatst worden. In de Caputsteenstraat komt er ook camerabewaking aan de uitrit van het hoofdkantoor van Telenet – om de werknemers te verplichten rechtsaf weg te rijden.
 • 29/07/2015 – In de marge van de aankondiging van 24 nieuwe ANPR-camera’s in de politiezone Mechelen / Willebroek, toont Mechels burgemeester Bart Somers zich nog maar eens als dé pleitbezorger van een groot Vlaams ANPR-netwerk.
 • 1/8/2017 – Mechelen neemt de eerste twee van veertien trajectcontroles op lokale wegen in gebruik. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar op veertien plaatsen trajectcontrole in te voeren, goed voor 20 kilometer aan gemeentewegen met in totaal 59 ANPR-camera’s. De ingreep kost de stad zo’n 1,5 miljoen euro.
 • 06/03/2018 – De zes hogeresolutiecamera’s die de politie onlangs aankocht, worden gemonteerd in de onmiddellijke omgeving van het station Nekkerspoel: twee ter hoogte van de Dijlebrug, een aan het Ontvoeringsplein (uitgang station), een aan de stationsparking, een aan het Speelgoedstraatje (kant Sint-Rumoldusstraat) en een aan de kruising met de Grote Nieuwedijkstraat, Nekkerspoelstraat en Sint-Rumoldusstraat. De lokale politie beschikt sinds kort ook over een kleinere, kwaliteitsvolle camera die meer verdoken kan worden opgesteld.
 • 15/05/2019 – De stad weert vanaf 1 juni doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Kruisbaan in Mechelen-Zuid. Daarvoor plaatst ze een ANPR-camera. Op de langere termijn is de aanleg van een vrachtwagensluis in de Europalaan gepland, waar ook een ANPR-camera komt. Elders in Mechelen komen er nog camera’s in de Mezenstraat en aan de verbinding Wollemarkt-Schoolstraatje.
De bewakingscamera’s op Mechels grondgebied en de vragen rond privacy daarbij hebben tot een scherp debat geleid tijdens de gemeenteraad van Mechelen. “Mijnheer Somers, u hebt misschien het China aan de Dijle gecreëerd”, zegt gemeenteraadslid Thijs Verbeurgt (Vooruit). Hij vroeg de oprichting van een stedelijke adviesraad met experten, maar de meerderheid stemde dat voorstel weg. Gazet van Antwerpen brengt verslag van de discussie.
 • 04/05/2021 – In de Wilgenstraat in Mechelen is een nieuwe trajectcontrole actief, over een afstand van zeshonderd meter tussen de Jubellaan en de Tervuursesteenweg. De volgende trajectcontroles die in de steigers staan, zijn de Rijmenamsesteenweg in Muizen en de Europalaan in Mechelen-Zuid. Voor de komende drie jaar heeft de stad al 1,4 miljoen euro begroot voor bijkomende trajectcontroles.
 • 30/11/2021 – Mechelen is de eerste stad in Vlaanderen die vanaf volgend jaar (paasvakantie van 2022) een mobiele trajectcontrole met automatische nummerplaatherkenning inzet om sluipverkeer te weren. Die mobiele camera’s komen telkens aan het begin en het einde van een straat. Politiezone Mechelen-Willebroek investeert bijna 100.000 euro in de aankoop.Daarnaast blijft Mechelen de komende jaren ook investeren in permanente trajectcontroles. Eind dit jaar moet ze operationeel zijn in het dorpscentrum van Leest. De trajecten voor de komende drie jaar moeten nog vastgelegd worden.
  In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer plant de stad ook de uitrol van trajectcontroles op verschillende gewestwegen. Het gaat om de Brusselsesteenweg (N1) vanaf de autokeuring tot aan de grens met Zemst en de lus van de R6 aan Malinas. Voor de Mechelse vesten (R12) staan er trajectcontroles op het programma voor de verkeersassen tussen de Van Benedenlaan en het Kardinaal Mercierplein en op de as Edgard Tinellaan-Zwartzustersvest.
 • 14/03/2022 – De trajectcontrole in Leest-centrum gaat in april van start. De anpr-camera’s voor de controle werden begin deze week gemonteerd en vanaf mei wordt er geverbaliseerd. Leest wordt het eerste dorp in Mechelen dat volledig is afgedekt met een trajectcontrole. Het traject van Dorpstraat tot Pastoor De Heuckstraat (west-oost-as) was de missing link in het centrum tussen Juniorslaan en Leestsesteenweg waar reeds trajectcontrole is voorzien. Het andere traject loopt van Kouter over Dorpstraat naar Molenstraat (noord-zuid-as). Op de as Juniorslaan-Leestsesteenweg wordt ook een vrachtwagensluis geïnstalleerd.Na Bruul-Veemarkt, Wilgenstraat, Europalaan-Kruisbaan-Geerdegem-Schonenberg en Rijmenamsesteenweg is Leest de vijfde nieuwe site waar deze legislatuur trajectcontrole wordt uitgerold.
 • 30/03/2022 – De Mechelse gemeenteraad keurde de fusie tussen de politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant goed. Vorige week was ook in de gemeenteraad van Willebroek al groen licht gegeven. Vanaf 1 januari 2023 moet die samenwerking resulteren in de politiezone Rivierenland. Met zo’n 540 manschappen wordt het, na Antwerpen en Gent, het derde grootste politiekorps van Vlaanderen.
  Tijdens de gemeenteraad werd ook beslist dat andere politiezones zichtbare mobiele camera’s mogen gebruiken wanneer ze steun leveren op Mechels grondgebied. De drone van de politie Klein-Brabant kan vanaf nu dus ook ingezet worden boven de Dijlestad.
OPMERKELIJK – 20/11/2023 – Aan de Sint-Gommarusstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel heeft iemand een ANPR-camera verdraaid die moet toezien op het sluipverkeer in de straat. Of dat nu een goede zaak is of niet, laten we in het midden (de knip zal er in ieder geval niet door verdwijnen, wat voor ons ook helemaal niet hoeft – maar dit ter zijde). Wat denkt je dan? Punt gemaakt, op een grappige manier ook nog, waarna de stad die camera wel zal terugdraaien en verder doen met wat het al deed, namelijk alle passanten registreren.
Niet zo in Mechelen. Daar vindt de woordvoerder van politiezone Denderland het “betreurenswaardig dat de infrastructuur wordt beschadigd” en riskeert de dader zelfs een proces-verbaal wegens vandalisme. Terwijl nergens valt uit op te maken dat er ook maar iets werd beschadigd. De verdraaier zou bovendien een gevaarlijke verkeerssituatie hebben gecreëerd “door mensen aan te moedigen een overtreding te begaan”. Wat ook al niet klopt, want – camera of geen camera – de borden en de wegmarkeringen voor de knip blijven toch gewoon bestaan? We wisten al dat ze in Mechelen fier zijn op hun camerabewaking (sommigen toch), maar dat ze er zo hartstochtelijk verliefd op zijn dat ze er zelfs de waarheid voor verdraaien? Dat wisten we nog niet.