“China aan de Dijle” – Scherp debat rond camera’s en privacy tijdens gemeenteraad Mechelen

De bewakingscamera’s op Mechels grondgebied en de vragen rond privacy daarbij hebben tot een scherp debat geleid tijdens de gemeenteraad van Mechelen. “Mijnheer Somers, u hebt misschien het China aan de Dijle gecreëerd”, zegt gemeenteraadslid Thijs Verbeurgt (Vooruit). Hij vroeg de oprichting van een stedelijke adviesraad met experten, maar de meerderheid stemde dat voorstel weg. Het stadsbestuur zegt dat er voldoende wordt gedaan om de privacy te garanderen. Gazet van Antwerpen brengt verslag van de discussie.

linkHet actualiteitsdebat rond gegevensbescherming en privacy maandagavond was aangevraagd door de Vooruit-fractie met steun van CD&V en PVDA. Mechelen zet sterk in op camerabewaking en een reportage van het VRT-programma Pano ging daar recent nog eens op in. “In de reportage werd gewezen op de risico’s die camerabewaking meebrengt. Tijdens de vorige discussie was het stadsbestuur ook wat vaag over de afspraken rond de inzet van een scanscooter door het parkeerbedrijf”, vertelt Verbeurgt.

“Data zijn het nieuwe goud. De verzameling brengt risico’s met zich mee. Niet alleen mensen die iets misdoen, moeten inzitten met hun privacy, maar elk van ons. Je bent bijvoorbeeld traceerbaar door heel de stad, of het parkeerbedrijf weet op elk moment waar je geparkeerd staat. Databeheer is echt een grote uitdaging. Wij hebben een voortrekkersrol gespeeld in camerabewaking, maar wij kunnen dat ook doen in gegevensbescherming”, legt Thijs Verbeurgt uit. De fractieleider stelt voor om een raad in het leven te roepen waarbij de stad zich laat adviseren door experten. “Er is nood aan een stedelijk beleid rond gegevensbescherming.”

Gemeenteraadslid Stefaan Deleus (CD&V) wijst erop dat er veel meer camera’s zijn en dat ze intensiever worden gebruikt. “Het zijn ook camera’s die veel meer aankunnen. Onze opmerkingen zijn zeker geen pleidooi om ze af te bouwen, maar wel om ernstig na te denken over hoe we met die data omgaan”, zegt hij. Deleus denkt ook dat het draagvlak voor camera’s kan vergroten als de stad cijfers vrijgeeft. “Niemand beweert dat camera’s volledig uit den boze zijn, maar er is wel een probleem met het evenwicht: er is een overdaad aan technologie. Wij investeren liever in camera’s om onze veiligheid te garanderen dan in mensen”, vertelt Dirk Tuypens (PVDA).

DDR-regime

“Ik ben zelf Duitse en ik heb mensen in mijn kennissenkring die het communistische DDR-regime hebben meegemaakt. Deze mensen huiveren als ik hen vertel dat er in Mechelen één camera per 324 inwoners staat. In het begin werden ze vooral voor criminelen ingezet, nu ook multifunctioneel. Onze privacy wordt systematisch geschonden”, zegt gemeenteraadslid Kerstin Hopf (N-VA). Vlaams Belang was destijds grote voorstander van camerabewaking. “Het is wel zo dat het gebruik ervan een hoge en misschien een te hoge vlucht heeft genomen met het doorsturen van gegevens naar allerlei databanken”, zegt fractieleider Frank Creyelman.

Data protection officer

Zowel intern als extern beschikt de stad over een structuur om te waken over de privacy en gegevensbescherming. “Sinds 2016 hebben wij zowel bij de stad als bij het OCMW een consulent rond informatieveiligheid. In 2018 is die consulent bij de stad een data protection officer geworden”, legt De Bie uit. Daarnaast beschikt de stad ook over een team Informatieveiligheid. “Dat bestaat uit sleutelfiguren in onze organisatie. Het komt minstens vier keer per jaar samen”, zegt de schepen. Het beleidsplan wordt ook gedeeld met de gemeenteraad of commissies daaraan verbonden. Daarom ziet de meerderheid geen meerwaarde in een nieuwe adviesraad.

Criminaliteitscijfers

“Er zijn bij de stad mensen die zich dag in dag uit bezighouden met privacy en de verwerking van data. Er wordt op een correcte en strikte manier mee omgegaan. Bij het toezichtsorgaan van de politie was er tot op heden nog geen enkele klacht over misbruik van data. Verwijzen naar DDR-toestanden is te gek voor woorden”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+). Hij is sterk overtuigd van het nut van de camera’s. “Sinds het begin van de tellingen hebben we de laagste criminaliteitscijfers. Andere steden sturen onze zelfs mails om ons te bedanken om onze camera’s hen hebben geholpen om bendes op te rollen”, stelt Vandersmissen.

“In het veiligheidsbeleid bestaat er geen silver bullet . Het is een samenspel van verschillende zaken, maar camera’s maken mee het verschil”, zegt titelvoerend burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+). Volgens hem hebben camera’s tussen 2015 en 2020 een bepalende rol gespeeld in het oplossen van 2.467 gerechtelijke dossiers. “Bij 184 autodiefstallen, 132 woninginbraken en 59 diefstallen met geweld. Ik zeg dat niet, maar het parket en de politie”, zegt Somers.

“Ik raad de titelvoerend burgemeester aan om beter te luisteren en het debat niet te verdrinken. U creëert een valse tegenstelling: kiezen voor veiligheid of voor privacy. Mijnheer Somers, u klopt zich vaak op de borst dat u het Chicago aan de Dijle hebt aangepakt, maar misschien heeft u in ruil het China aan de Dijle gecreëerd”, zegt Verbeurgt.

(gva.be)