Sint-Niklaas

Cijfers 07/12/2021 – Er hangen in totaal 88 camera’s op het grondgebied van de stad. Vanaf januari 2022 komen daar nog een aantal zgn. slimme camera’s bij die ongewenst en doorgaand verkeer uit woonwijken en verkeersluwe zones moeten weren.

Chronologisch

 • 25/10/2006: Gecontesteerde privé-camera op openbaar terrein. Een man stond voor de tweede keer in zes jaar tijd voor de rechter omdat hij bewakingscamera’s plaatste waarmee hij de hele straat kon bespioneren.
 • 08/09/2012: Opmerkelijk: De Turkse moskee in de Hazewindstraat plaatst dertien camera’s in en rond het gebouw. Bedoeling is moslims met eventuele extremistische ideeën tijdig op te sporen. Meer lezen: Moskee plaatst 13 camera’s
 • 4 camera’s aan de Grote Markt. 2 camera’s aan de bibliotheek. Telkens 1 camera aan het plein achter de oude kerk, aan de Sacramentstraat, de Salons voor Schone Kunsten, de Witte Molen en de brandweerkazerne.13 camera’s in de Kleine Peperstraat.
 • 31/01/2014: De stad Sint-Niklaas breidt haar camerasysteem fors uit van 4 naar 21 camera’s. De lokale politie beschikte al over twee camera’s op de Grote Markt en twee op het nabijgelegen Apostelplein. Nu zijn daar 17 camera’s bijgekomen op verschillende plaatsen in het stadscentrum en de stationsbuurt. Het camerasysteem kost 325.000 euro.
 • 27/01/2016 – De Sint-Niklase politie pleit voor extra camera’s op vier locaties: Zwijgershoek, Heymanplein (omgeving van de Mgr. Stillemansstraat), de rotonde aan het zwembad en het kruispunt Driekoningen. Momenteel hangen er camera’s op 21 verschillende plaatsen in het centrum. De politie wil ook op alle op- en afritten van E17 camera’s. In de gemeenteraad staat niet iedereen te springen voor extra camera’s.
  “In tijden van budgettaire schaarste moeten we de afweging maken of we investeren in mensen dan wel in dure camera’s”, zegt Bart De Bruyn (Groen).
  CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer vraagt dan weer een betere verlichting aan Zwijgershoek.
 • 3/11/2017 – De stad gaat gebruik maken van ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen. Die worden vanaf begin 2018 geplaatst in de straten waar éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd of die worden ingericht als voetgangerszone. Zo’n camera kost ongeveer 20.000 euro. De ANPR-camera’s komen al zeker in de Collegestraat en Paul Snoekstraat (voetgangerszone) en in de Hoveniersstraat (éénrichtingsstraat).
 • 26/04/2018 – Sinds 2013 is er camerabewaking in de stationsomgeving en een laatste camera werd geplaatst in 2017. De NMBS onderzoekt of er nog bijkomende bewakingscamera’s nodig zijn.
  30/09/2019 – Aan de voorgevel van het stadhuis van Sint-Niklaas komen twee extra camera’s. Aanleiding is het herhaaldelijk vandalisme aan het Sinterklaasbeeld. De twee camera’s worden toegevoegd aan het uitgebreide cameranetwerk in de binnenstad. Er zijn al camera’s aan de luifels van de Nieuwstraat en Collegestraat. Die kunnen 360 graden draaien en houden de zijgevels in de gaten. Nu wordt ook de voorgevel van het stadhuis constant in het oog gehouden.
 • 24/10/2021 – Naast de 40 bewakingscamera’s in het centrum hangen er momenteel 19 ANPR-camera’s in heel Sint-Niklaas. Daar komen begin 2022 negen nieuwe ANPR-camera’s in het stadscentrum bij. Die worden ingezet voor de controle op de bestaande voetgangersgebieden van de Stationsstraat en de Nieuwstraat, voor de controle op de bestaande verkeersluwe zones van de Kroonmolenstraat, Paul Snoekstraat en Collegestraat en voor de nieuwe verkeersfilters in de Lindenstraat en Breedstraat.
 • 12/06/2022 – Op een vraag van Jos De Meyer (CD&V) rond de omstreden camera’s van het Chinese Hikvision, laat de stad weten dat alle bewakingscamera’s van de stad Sint-Niklaas binnenkort van het merk Axis zullen zijn, een Europese fabrikant. Er worden enkel camera’s geplaatst waarvan de dataopslag niet buiten Europa gebeurt.

OPMERKELIJK / GOED NIEUWS

Kritisch zijn / Het kan toch! – 12/6/2022 – De oppositiepartijen in Sint-Niklaas hebben hun bedenkingen. Tijdens de gemeenteraad drongen ze aan op een grondig debat over het verdere gebruik van camera’s in de stad, alvorens dit in te voeren. “Er komen heel veel camera’s bij, bijna geruisloos. We vinden dat er eerst een algemene visie moet zijn”, aldus Jos De Meyer (CD&V). Kris Van der Coelden (Vooruit) vreest dat het een soep wordt. “De problemen zijn reëel, maar deze aanpak mag niet het begin zijn van een beleid waarin elke buurt of straat pleit voor camera’s om het autoverkeer uit de eigen omgeving weg te houden en ergens anders naartoe te leiden.” Voor PVDA hebben camera’s niet altijd het gewenste effect. “Camera’s vervangen geen mensen, maar zorgen net voor extra werklast.”

Chronologie (vervolg)

 • 15/12/2023 – Sint-Niklaas beschikt sedert begin dit jaar over een scanwagen, uitgerust met ANPR-camera’s die alle nummerplaten van geparkeerde auto’s registreren, om vervolgens te controleren of er al dan niet parkeergeld werd betaald. De scanwagen kwam in de plaats van de parkeerwachters. Uit cijfers blijkt nu dat er niet echt meer zwartparkeerders betrapt worden dan toen parkeerwachters de controles nog uitvoerden. Het gaat maandelijks om zo’n 3.400 parkeerboetes, tegenover een kleine 3.000 vroeger.
  Voor het gemeentebestuur is dat een succes. Wij zouden dan weer de bedenking maken dat het aantal nummerplaten dat gescand én geregistreerd wordt (zo’n 5.000 per dag) niet in verhouding staat tot het aantal zwartparkeerders dat nu beboet wordt. Een terugkeer naar parkeerwachters zou alvast geen financieel verlies voor de stadskas betekenen, maar net winst op het gebied van privacy betekenen.