Cijfers 2016

Het aantal aangiftes van camerabewaking is in 2015 met een zesde gestegen ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Privacycommissie. Dat jaar ontving de Privacycommissie 6240 nieuwe aangiftes voor camerabewaking, 886 meer dan het jaar voordien. Ruim een vijfde van die aangiftes heeft betrekking op bewaking en toezicht op de arbeidsplaats (1215).
De Commissie opende vorig jaar ook 6051 “vraag-en-antwoorddossiers”. Daarvan hadden 1671 vragen betrekking op beeldverwerking, waarvan een kwart over het gebruik van bewakingscamera’s. Daarnaast werden 4192 kerndossiers behandeld, bijna 10 procent meer dan in 2014. Dat zijn vragen of klachten waarbij de Privacycommissie een standpunt inneemt. Het ging daarbij om 3561 informatieverzoeken, 357 bemiddelingsverzoeken en 284 controledossiers. De meeste informatievragen handelen over bewakingscamera’s, privacy op de werkvloer, het recht op afbeelding en direct marketing en het internet.
(bron: Belga, 13/6/2016)