Big Brother in Mechelen

Raf Jespers, auteur van Big Brother in Europa, schreef voor de Standaard een reactie op de aankondiging van burgemeester Bart Somers dat camera’s op alle invalswegen naar Mechelen de nummerplaten van alle voorbijrijdende voertuigen zullen registreren. Uiteraard “voor uw en onze veiligheid”. Daarmee volgt de burgemeester in de voetsporen van onder meer de stad Turnhout en de politiezone Westkust.

Maar in Mechelen en elders kunnen er serieuze vraagtekens geplaatst worden bij de efficiëntie van een dergelijke aanpak. Bewakingscamera’s hebben in de meeste situaties weinig of geen invloed op de veiligheid. En zogenaamd intelligente camera’s blijken op dat gebied al niet veel slimmer dan hun domme broertjes. Volksverlakkerij dus, zoals Raf Jespers argumenteert, die zeker niet opweegt op tegen de aantasting van de privacy. Want wat politici als Bart Somers ook mogen beweren, al die technologische snufjes die vanuit het politiecommissariaat bediend worden, vormen wel degelijk een ernstige bedreiging voor ons privé-leven.

De cameraheisa in Mechelen lijkt een aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het thema van de veiligheid slaat aan en camera’s op alle hoeken geven de burgers de indruk dat men er iets aan doet. Zo krijgt veiligheid de voorrang op de burgerlijke vrijheden. Een liberaal als Somers zou de eerste moeten zijn om nauwgezet te waken over die vrijheden. Met zijn naar schatting 200.000 bewakingscamera’s lijkt ons landje nu al een permanent gecontroleerde zone. Het is de illusie van totale veiligheid. Een controlestad die de burgers met technologische (en andere) middelen permanent in het oog houdt, is dat de prijs die wij willen betalen ‘in naam van de veiligheid’?

Lees hier de volledige opiniebijdrage van Raf Jespers.

Privacycommissie heeft ook bedenkingen

Overigens heeft ook de Privacycommissie bedenkingen bij de camera’s die politiezones her en der installeren. “De kosten die gemeenten maken, staan niet in verhouding tot het resultaat.” Wettelijk gezien is het systeem volgens de Privacycommissie in orde: een gemeenteraad kan perfect zelfstandig beslissen om bewakingscamera’s te installeren. Maar ethisch gezien schort er een en ander aan. ‘Het is overdreven’, zegt Debeuckelaere. ‘Het doel staat niet in verhouding tot de middelen.’