PNR – uw passagiersgegevens

PNR is de afkorting voor Passenger Name Records oftewel passagiersgegevens. Het gaat om het massaal verzamelen, systematisch doorlichten en delen en jarenlang bewaren van (soms gevoelige) passagiersgegevens. Voorlopig gebeurt dit nog alleen bij vliegtuigpassagiers, maar er bestaan ver gevorderde plannen om dit ook uit te breiden naar internationaal trein- en busverkeer. De PNR-wet komt neer op massa-surveillance van onschuldige burgers, waarbij iedereen als een potentiële crimineel en terrorist wordt behandeld. Dergelijke maatregel is overduidelijk niet-proportioneel, terwijl ook nergens de noodzaak ervan wordt aangetoond. Het is niet meer of minder dan de zoveelste aanslag op onze privacy.

Elke vliegtuigpassagier wordt een potentiële verdachte

Onder de PNR-richtlijn zullen de gegevens van alle Europese vliegtuigpassagiers vijf jaar lang in centrale overheidsdatabanken worden bewaard voor opsporing en vervolging van zware misdrijven, terrorismebestrijding, inlichtingenwerk, etc. Talloze reisgegevens (waaronder naam- en adresgegevens, telefoonnummers, bestemmingen, creditcardgegevens en zelfs maaltijdgegevens) van vele miljoenen mensen zullen daardoor jarenlang beschikbaar blijven voor politie, justitie en inlichtingendiensten ten behoeve van datamining en profiling.

In 99,99 procent van de gevallen betreft dit echter volstrekt onschuldige burgers, waaronder vooral vakantiegangers en zakenreizigers. Dit vormt een flagrante schending van hun recht op privacy en vrijheid van beweging. Om deze reden bestond er de laatste jaren in verschillende Europese landen veel weerstand tegen dit plan en werd het sinds 2010 reeds diverse malen verworpen door het Europees Parlement.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel lijken veel politieke bezwaren echter als sneeuw voor de zon verdwenen. Dit terwijl de juridisch vereiste ‘maatschappelijke noodzaak’ en proportionaliteit van massale PNR-opslag nog steeds niet zijn aangetoond. De huidige PNR-richtlijn is daarmee bij voorbaat onrechtmatig. Nochtans had de EU ook kunnen kiezen voor een privacyvriendelijker PNR-systeem, waarbij alleen verdachte personen worden geregistreerd en gemonitord en het gros van de reizigers met rust zou worden gelaten.

Document Pool

Bekijk onze document pool over passagiersgegevens op deze pagina.

Het PNR-Verdrag tussen Europa en Canada

In de zomer van 2017 deed het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak over het PNR-verdrag tussen de EU en Canada. Het Hof verklaarde dit verdrag ongeldig wegens strijd met het recht op privacy. Het Hof stelde hierbij onder meer dat “gegevens van een luchtreiziger na diens vertrek slechts mogen worden bewaard indien op grond van objectieve criteria kan worden aangenomen dat deze luchtreiziger een risico kan vormen in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige grensoverschrijdende criminaliteit.” Door deze uitspraak staat sindsdien de Europese PNR-richtlijn juridisch op losse schroeven.

Quote

“Profiling poses a serious threat of a Kafkaesque world in which powerful agencies (like the DHS and the NSA – or in the near future European agencies? ) take decisions that significantly affect individuals , without those decision-makers being able or willing to explain the underlying reasoning for those decisions, and in which those subjects are denied any effective individual or collective remedies. That is how serious the issue of profiling is: it poses a fundamental threat to the most basic principles of the Rule of Law and the relationship between the powerful and the people in a democratic society.”

 – Douwe Korff en Marie Georges

Standpunt

PNR als anti-terreurmaatregel: ongevraagd, ongehoord, onwettig. Onder die titel zette de Liga voor Mensenrechten nog eens helder uiteen wat er mis is met het massaal bijhouden van passagiersgegevens.

PNR werd in 2010 ook genomineerd
voor een Big Brother Award.

Video

Recente artikels