PNR-maatregelen zijn bedreiging voor internationaal treinverkeer

De Europese spoorkoepel CER waarschuwde vorige week dat internationale treinreizen door België 20 tot 30 minuten langer dreigen te duren als ons land de geplande maatregelen rond het Passenger Name Record (PNR) doorvoert. De maatregelen maken de trein minder aantrekkelijk, terwijl het net gepromoot zou moeten worden als duurzaam alternatief voor korteafstandsvluchten.

Vanaf eind dit jaar wil België passagierslijsten van internationale treinen en bussen laten screenen op misdadigers en terroristen. Om de screening mogelijk te maken, zullen spoorwegmaatschappijen allerlei gegevens van hun passagiers moeten doorsturen naar de Passagiersinformatie-eenheid (PIE), een nieuwe dienst van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. Dit moet gebeuren op vier tijdstippen: 48 en 24 uur voor vertrek, maar ook net voor het vertrek en bij aankomst van de trein. Later zullen spoorwegmaatschappijen bij het instappen ook moeten nakijken of de naam op het treinticket overeenkomt met het identiteitsbewijs van de passagier, net zoals bij een vliegreis dus.

De Europese spoorkoepel vindt de maatregel gekkenwerk, omdat met de trein reizen heel anders is dan met het vliegtuig. Ze voorspelt dat internationale ritten met hogesnelheidstreinen door België zeker 20 tot 30 minuten langer zullen duren. Wat tot gevolg zal hebben dat de trein minder aantrekkelijk wordt, terwijl het net overal als groen alternatief wordt voorgesteld voor korteafstandsvluchten. Bovendien zal het de concurrentiekracht van de spoorbedrijven aantasten, omdat het de bedrijven op extra kosten zal jagen die ze op hun beurt moeten doorrekenen naar hun klanten.

Om al deze redenen, dringt de Europese spoorkoepel erop aan om de maatregelen – die nog dateren van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) – opnieuw te overwegen. Zoniet dreigt volgens de koepel het einde van het internationale treinverkeer door België. In 2016 meldde de krant Le Soir al dat Deutsche Bahn overwoog zijn hogesnelheidslijnen naar België te reduceren zodra de regels van kracht worden. (bron: VRT Nieuws en De Tijd)

Alle vliegtuigmaatschappijen in Europa en dus ook in België moeten sinds kort gegevenslijsten – de Passenger Name Records – van hun passagiers bijhouden. Maar toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) besloot in 2016 als enige Europese land om die passagiersgegevens uit te breiden naar internationale treinen, bussen en ferryboten. De regering-Michel keurde tijdens de ministerraad van 7/12/2018 twee Koninklijke Besluiten goed die de aanbieders van ritten met hogesnelheidstreinen en internationale bussen verplicht om binnenkort allerlei passagiersgegevens doorsturen naar de Passagiersinformatie-eenheid (PIE) van het Belgische Crisiscentrum. Het gaat niet alleen om de naam en contactgegevens van passagiers, maar ook om informatie over de betaling, de bagage en de volledige reisroute.

Los van het feit dat dit overduidelijk de zoveelste aanslag op onze privacy is, bleek recent nog in Duitsland dat het foutpercentage van passagiersgegevens bij vliegreizen maar liefst 99,7 procent bedraagt. Dat doet het ergste vermoeden als daar ook nog eens trein- en busreizen bij moeten komen.

Meer over PNR / Passagiersgegevens

dossier