Wordt China onze “biggest brother”?

China heeft een uiterst ambitieus “Big Brother” surveillance programma gelanceerd. Daarbij zal onder meer gebruik gemaakt worden van camerabewaking met gezichtsherkenning, biometrische identiteitskaarten en zoveel mogelijk een combinatie van de twee. Het project werd Golden Shield gedoopt en als het zal afgerond zijn, zal China beschikken over een controlesysteem dat (wat de schaal betreft) zijns gelijke niet kent.

De eerste stappen in die richting werd gezet met het afsluiten van een contract voor het aanmaken van rfid-identiteitskaarten waarover op termijn alle Chinezen zullen moeten beschikken. Proefterrein is de zuidelijke stad Shenzhen, in de buurt van Hong Kong. Daar wordt ook een netwerk van zogenaamd intelligente bewakingscamera’s geplaatst. Het is de bedoeling dat de beelden van die camera’s gekoppeld kunnen worden aan de gegevens op de identiteitskaarten en op vraag van de politie ook aan de gegevens van camera’s die door bedrijven en overheidsinstellingen geplaatst zijn.

Om u even te laten duizelen en huiveren: Shenzhen is een stad van zo’n 12 miljoen inwoners en wordt zowat beschouwd als het economisch hart en de rijkste stad van China. Er staan naar verluidt reeds 180.000 bewakingscamera’s opgesteld en daar zouden nu volgens de New York Times nog eens 20.000 camera’s (inclusief technologie voor gezichtsherkenning) bijkomen. Op de chip van de identiteitskaarten zullen onder meer volgende gegevens opgeslagen worden: eventuele veroordelingen, opleiding en werkervaring, medische achtergrond en verzekering, geloof, etnische afkomst en aantal kinderen. Dat laatste is voor de overheid van belang om te weten of de persoon zich houdt aan het één-kindbeleid.

Het systeem wordt eerst in Shenzen ingevoerd omdat men er de economische migratie van platteland naar stad wil tegenhouden en omdat de overheid de stijgende misdaad wil bekampen. Vervolgens zullen ook de andere Chineze steden aan bod komen.

Gelukkig komt er ook kritiek op het project vanuit de hoek van mensenrechtenactivisten. Zij wijzen erop dat Golden Shield de controle op het dagelijks leven nog verder uitbreidt en de overheid een nog sterkere greep op het doen en laten van mensen geeft. Zij noemen het een verontrustende ontwikkeling in een land dat niet bepaald bekend staat voor respect voor de mensenrechten.