Big Brother Awards 2007

Bits of Freedom heeft de nominaties voor de Big Brother Awards 2007 bekend gemaakt. Het is de vijfde keer dat deze awards in Nederland worden uitgereikt. Met de Awards worden personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.

De jury van de Big Brother Awards wil dit jaar nadrukkelijk de aandacht vestigen op fundamentele waarden die aan de bescherming van privacy ten grondslag liggen. Vrijheid en autonomie van burgers komen met het verdwijnen van privacy ernstig onder druk te staan. Ook bij het tegengaan van discriminatie door de overheid of bedrijven speelt privacy een belangrijke rol. Het adagium ‘Informatie is macht’ geeft aan dat de toenemende inbreuken op privacy getuigen van significante verschuivingen in het machtsevenwicht in onze samenleving.

De nominaties van dit jaar laten een aantal zorgelijke trends zien. In plaats van gericht te handelen wordt toenemend vertrouwen gelegd in het grootschalig en vaak ook nog centraal vergaren en opslaan van persoonsgegevens. De bewaarplicht verkeersgegevens, het Elektronisch Kinddossier, en de nieuwe bevoegdheden voor de AIVD zijn daar het beste voorbeeld van. Een aantal genomineerden, zoals de NS, De Nederlandsche Bank, en Rutte blijkt moedwillig niet te willen voldoen aan de regels op het gebied van privacy. Uit de nominatie voor Schiphol blijkt dat de opdringerigheid met de jaren alleen nog maar is toegenomen. Ten slotte laat een aantal nominaties, in het bijzonder het Elektronisch Kinddossier zien dat de overheid de burger steeds verder profileert, categoriseert en mogelijk ook stigmatiseert.

De openbare uitreiking vindt plaats op vrijdag 21 september 2007 in De Balie te Amsterdam.

Overigens hebben we het op de site (en elders) al een paar keer gezegd en geschreven, maar we willen het bij deze gelegenheid gerust nog eens herhalen. Wanneer neemt er eindelijk iemand het initiatief om de Big Brother Awards ook in België uit te reiken? Want de trends en ontwikkelingen die Bits of Freedom hierboven signaleert, spelen zich niet alleen af bij onze noorderburen. Ook hier is er meer dan reden genoeg voor ongerustheid en vooral voor weerwerk.

Dus … wie neemt de handschoen op?