RFID en de dingen die gaan komen

19 & 20 oktober vindt in De Balie in Amsterdam onder de noemer Recalling RFID een tweedaags publieksprogramma “over RFID en de dingen die gaan komen” plaats. Hieronder kan je de aankondiging lezen.

Het wordt gebruikt in reisdocumenten, personeelspassen, huisdieren, kledingzaken, bibliotheken, zwembaden, pretparken en gevangenissen… en toch weten maar weinig Nederlanders wat RFID is. RFID (radio frequency identification) is een manier om via radiogolven objecten, mensen of dieren te kunnen identificeren. Overheden en bedrijfsleven zien RFID als de sleutel tot economische innovatie, terwijl het voor de futurist de volgende fase van digitale connectiviteit markeert. De verwachting is dat de aanwezigheid van RFID de komende jaren enorm zal toenemen, wat gepaard gaat met een geleidelijke verandering van onze beleving van publieke ruimte en privédomein.

Naast grote beloftes brengt RFID gevolgen met zich mee die verder gaan dan veiligheid en individuele privacy. Als het al niet duidelijk was, dan toont RFID ons alsnog dat er in digitale netwerken geen ‘vergeten’ bestaat, geen ‘geheugenverlies’. Dat scenario geeft ruimte aan zowel optimisme als angst. RFID vormt een soort microkosmos waarin een collectieve, ambivalente verhouding tot technologie wordt tentoongespreid. Recalling RFID vestigt de aandacht twee dagen lang op deze ‘onzichtbare’ technologie met een publiek seminar, workshops en een smart opera. Het programma brengt uiteenlopende concepties van RFID – technologie en toepassing – samen en probeert monologen als dialoog te herorganiseren.

Op het programma onder meer een seminarie met sprekers uit binnen- en buitenland, die uiteenlopende visies op RFID en verschillende toekomstscenario’s van digitale connectiviteit zullen uittekenen.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.