Het nieuwe paradigma

Overgenomen uit de aankondiging van de Oil of the 21st Century conferentie (26-28 oktober in Berlijn).

The new paradigm of control emerges on all fronts: as a network of continuous surveillance, a system of granular access regulations, or a set of technologies for automatized “Rights Management”.

Dat vat het wat ons betreft zo’n beetje allemaal samen: dat de controlemaatschappij niet één strategie maar een veelvoud van strategieen is; dat de meest zichtbare surveillance (zoals in bewakingscamera’s) slechts één van die strategieen is; dat protocollen een cruciale rol spelen en daarmee samenhangend het (non-)debat rond insluiting/uitsluiting; enzoverder.

De organisatoren van de conferentie (over intellectueel eigendom) spreken in dit verband ook over een diepgaande politieke verandering en een gestage conversie van het ene soort samenleving naar een andere. Die laatste noemen we op deze pagina’s de controlemaatschappij. Maar dat is dus een meervoud, zoals Deleuze het jaren geleden (in 1990!) in zijn Sociétés de controle schreef.

Tussen haakjes: toch mooi wat één welgemikte zin allemaal in gedachten kan brengen.