Nu al meer dan 700 camera’s in stations

Tussen november 2006 en eind juli 2007 heeft de spoorwegmaatschappij 400 nieuwe bewakingscamera’s geplaatst. Dat brengt het voorlopige totaal op 709 camera’s, verspreid over het spoornet. Het meest bewaakte station is dat van Antwerpen-Centraal (124 camera’s), gevolgd door Brussel-Noord (71) en Gent-Sint-Pieters (50). Tegen 2010 zou het totaal aantal bewakingscamera’s moeten opgelopen zijn tot 1500, verspreid over een 50-tal stations.

Nog steeds volgens de officiële cijfers heeft de NMBS tussen 1 juni en 1 oktober van dit jaar een goeie honderd keer beelden overhandigd aan de politiediensten. In 99 gevallen ging dit over feiten die aanleiding gaven tot het opstellen van een juridisch dossier. In twee derde van de gevallen bleken de beelden bruikbaar bewijsmateriaal op te leveren.

Volgens de bevoegde staatssecretaris heeft de plaatsing van de camera’s, gecombineerd met een verhoogd aantal patrouilles, het aantal criminele feiten in stations aanzienlijk doen dalen. Exacte cijfers daarover zijn echter niet voorhanden. Uit een pilootproject in het station Ottignies is wel gebleken dat het aantal gevallen van beschadigingen en vandalisme met 22 procent is gedaald.