Privacy rapport 2007

Privacy International heeft haar jaarlijks rapport over de bescherming van het privé-leven en de burgerrechten bekend gemaakt. Op het wereldwijde overzicht is onder meer te zien dat landen als Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Rusland en China de slechtste score halen. Wat niet echt als een verrassing overkomt.

België scoort slechter dan vorig jaar. In 2006 plaatste Privacy International ons land nog in de categorie met adequate maatregelen tegen misbruiken. Voor 2007 staat België in de categorie van landen die wel enkele beschermende maatregelen hebben, maar eigenlijk over een te weinig beschermende wetgeving beschikken. België gaat er dus op achteruit en dat is onder meer te wijten aan de invoering van het electronisch paspoort. De invoering ervan is zonder noemenswaardig protest gepasseerd, maar betekent in de praktijk een miskleun van jewelste wat betreft de bescherming van de privé-sfeer.