Privacycommissie wil biometrie beteugelen

De Privacycommissie heeft eindelijk ook in België het gebruik van biometrie aan de kaak gesteld. In een advies stelt ze dat bedrijven, sportclubs, scholen, enzoverder niet te pas en te onpas gebruik mogen maken van vingerafdrukken en scans.

In de ons omringende landen ligt de wildgroei van biometrie al langer onder vuur. Zo liep er recent in Frankrijk nog een nationale campagne tegen de biometrie. In België vernam je tot voor kort nauwelijks iets over de verschillende toepassingen ervan, laat staan dat er een kritisch geluid te horen zou zijn. Daar is nu verandering in gekomen.

Het advies dateert van 9 april en kan je in pdf downloaden. Het werd opgepikt door De Morgen en kwam daarna ook in de andere media aan bod. Allemaal niets te vroeg, want het is niet overdreven om te spreken van een wildgroei. En bij een wildgroei loert al snel misbruik om de hoek. Zo waarschuwt de Privacycommissie dat biometrie niet als prikklok mag gebruikt worden. Of dat gegevens niet opgeslagen mogen worden.

Verheugend is dat ook de socialistische vakbond aan de alarmbel trekt. “Meerdere leden klagen over het feit dat de werkgever voortaan hun aanwezigheid wil nagaan via bijvoorbeeld de geometrie van hun handomtrek. Maar wat als zij daarvoor geen toestemming willen geven? We mogen toch niet afglijden naar een Big Brothermaatschappij”, meent ACOD-secretaris Guido Rasschaert.