Electronisch stemmen: niet in Nederland, wel in België?

In een persbericht vergelijkt de Vereniging Voor een Ethiek van de VerkiezingsAutomatisering de situatie rond het electronisch stemmen in België en Nederland. Op 16 mei besloot het kabinet van ministers in Nederland definitief af te zien van elektronisch stemmen. Nederland stemt dus terug met potlood en papier.

De voornaamste motivaties zijn dat men met de huidige stemcomputers het stemgeheim niet kan garanderen en dat de hoge kosten van de ontwikkeling van een nieuw systeem niet in verhouding staan met de geringe effectieve voordelen die het electronisch stemmen zal bieden. Stemcomputers zijn met andere woorden onbetrouwbaar en oncontroleerbaar. De beslissing in Nederland viel uiteindelijk na verschillende onderzoeken en na een breed publiek debat. Twee zaken waar in België nog steeds geen sprake van is.

De beslissing in Nederland viel enkele dagen voordat de Commissie Binnenlandse Zaken van het Belgisch federaal parlement zich over de kwestie zou buigen. Ondertussen is electronisch stemmen wereldwijd op zijn retour en komen steeds meer landen met ervaring op dit gebied er op terug. Zo zou België door de Nederlandse beslissing het enige land binnen de 27 landen van de Europeese Unie worden dat electronisch stemmen verplicht maakt voor een betekenisvol percentage van zijn bevolking.