Vingerafdrukken zijn niet persoonlijk

QUESTION: Some are raising that the privacy aspects of this thing, you know, sharing of that kind of data, very personal data, among four countries is quite a scary thing.

SECRETARY CHERTOFF: Well, first of all, a fingerprint is hardly personal data because you leave it on glasses and silverware and articles all over the world, they’re like footprints. They’re not particularly private.

De aanwezige journalisten waren niet weinig verbaasd toen Minister van Binnenlandse Veiligheid Michael Chertoff tijdens een bezoek aan Canada droogweg antwoordde dat vingerafdrukken niet echt tot de persoonlijke gegevens behoren. Hij kreeg meteen lik op stuk van de Canadese privacy commisaris Jennifer Stoddart, die opmerkte dat vingerafdrukken uiterst persoonlijke informatie bevatten waarvan iedereen verwacht dat ze tot de persoonlijke sfeer behoren.

De discussie is interessant omdat er heel goede redenen zijn om niet laks om te springen met het verzamelen en bewaren van vingerafdrukken. Het meest gehoorde argument daarbij is het risico op identiteitsdiefstal. Als vingerafdrukken in steeds meer databanken opgeslagen worden en wereldwijd gedeeld kunnen worden, dan wordt de kans ook aanzienlijk groter dat die gegevens ontvreemd en misbruikt worden.

Bovendien is recent al een paar keer aangetoond dat het gebruik van vingerafdrukken voor identificatie alles behalve waterdicht is. Als daar bovenop nog eens onbekommerd met die gegevens wordt omgesprongen, dan worden de mogelijkheden voor identiteitsdiefstal wel heel groot.