Skype spioneert voor China

Onderzoekers aan de universiteit van Tokio hebben ontdekt dat de Chinese versie van Skype haar gebruikers in het oog houdt. De communicatiegegevens worden bijgehouden door Tom-Skype, de partner van Skype die instaat voor een vereenvoudigde Chinese versie van de internet-telefonie.

Sedert een jaar of twee wordt Tom-Skype er al van verdacht dat ze boodschappen censureert. Dat had de partner zelf al halvelings toegegeven in een brief aan Human Rights Watch. Nu blijkt dat de samenwerking met de Chinese autoriteiten veel verder gaat. Tom-Skype zou op haar servers berichten bijhouden waarvan ze vermoedt dat de inhoud verdacht is. Ook de persoonlijke gegevens van “verdachte” gebruikers worden bijgehouden.

Skype zelf beweert van niets te weten. Eigenaardig, want de gegevens betreffen niet alleen Chinese gebruikers van Tom-Skype, maar evenzeer de gegevens van wie via de gewone Skype naar China belt.

Lees meer …