71% van de Fransen vreest voor zijn privacy op het internet

Privacywaakhond CNIL heeft een onderzoek laten doen naar wat de Fransen denken over de bescherming van hun privégegevens. De resultaten zijn opmerkelijk. Bijna drie kwart van de ondervraagden vindt dat hun privégegevens op het internet onvoldoende beschermd zijn.

Het onderzoek peilde naar de mening over de bescherming van gegevens die bijgehouden worden in databanken en meer bepaald op het internet. Voor 61 % van de ondervraagden is het bestaan van databanken waarin privégegevens opgeslagen worden een bedreiging voor de privacy. 50 % is ongerust over het gebruik van de gegevens die bijgehouden worden in die databanken, zowel door de overheid als door privé-bedrijven.

Het is vooral het internet waarover de meeste Fransen zich grote zorgen maken, als het gaat over de bescherming van privé-gegevens. 71% van de ondervraagden vindt die bescherming onvoldoende. Jongeren tussen 18 en 14 jaar, de groep die ook het meest gebruik maakt van het internet, maakt zich nog iets meer zorgen. 78% vindt dat hun privégegevens op het internet onvoldoende beschermd zijn.

De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt op de vooravond van de 30ste internationale conferentie rond privacy en databescherming (15 en 16 oktober in Straatsburg). Thema van deze editie is “Protecting privacy in a borderless world”. Gedurende twee dagen worden de bedreigingen voor de privacy in een wereld waar de grenzen tussen openbaar en privé steeds verder vervagen centraal gesteld.