Big Brother Awards Duitsland 2008

Eind oktober werden voor de 9de keer de German Big Brother Awards uitgereikt. Een volledige lijst van de winnaars vind je hier.

Terzelfdertijd werden ook een aantal opvallende trends gehekeld. Eén van die trends is de wel heel erge vage en brede privacy statements van een heleboel bedrijven op het internet. Typevoorbeeld is de website van Apple waar letterlijk te lezen staat dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om klantgegevens door te geven “in case this should be necessary for national security, the legal process or other public interest”. Nietszeggend en tegelijk veelzeggend, zo’n verklaring.