Observant 50

Observant is de elektronische nieuwsbrief van het Nederlandse Buro Jansen & Janssen. In Observant nummer 50 vind je onder meer een gesprek met de makers van de ophefmakende website Sloop de Deportatiemachine; een analyse van het dubieuze begrip ideologische misdaad zoals dat door de Nederlandse Dienst Nationale Recherche gehanteerd wordt; een recensie van het boek The Abu Ghraib Effect van Stephen F. Eisenman en nog een boel meer.