Bewakingscamera’s: doen ze het of doen ze het niet?

Onderzoekers geraken het blijkbaar nog steeds niet eens of camerabewaking nu al dan niet helpt. Volgens een studie uit San Francisco werkt het in ieder geval niet. Volgens een andere studie uit London werken ze wel.

Hoewel we dat laatste rapport wel moeten relativeren. Daar gaat het over het oplossen van misdaden, niet over een eventuele daling van het aantal misdrijven – die er in de meeste gevallen niet is. Dat blijkt ook uit het onderzoek in San Francisco. Daar werd bij de installatie van de camera’s expliciet gesteld dat men het aantal geweldsdelicten wilde doen dalen. Onderzoekers kwamen nu tot de conclusie dat de camera’s hierop geen enkele significante invloed hebben.

Nu ja, in het licht van onze vorige post zijn beide rapporten eigenlijk naast de kwestie. De vraag is niet of ze nu al dan niet werken. De vraag is of het ganse systeem zijn gigantische kostprijs wel waard is. U kan ons antwoord wel raden: not.