Niets te verbergen en toch bang

Het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft ter gelegenheid van de Europese dataprotectiedag 2009 een onderzoek laten uitvoeren naar wat Nederlandse burgers denken over “het gebruik van hun gegevens in de glazen samenleving”.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat burgers die zeggen ‘niets te verbergen te hebben’, schrikken als zij worden geconfronteerd met actuele verwerkingen van hun persoonsgegevens en dat ze privacy wel degelijk belangrijk vinden. Zij accepteren de steeds ruimere gegevensverwerking omdat zij het gevoel hebben dat het onvermijdelijk is en steken daarom volgens de onderzoekers de kop in het zand. Hun acceptatie is immers niet gebaseerd op vertrouwen in een zorgvuldig gebruik van hun gegevens.

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP en vice-voorzitter van de werkgroep van 27 Europese privacytoezichthouders:

“Burgers willen weten wíe, wáárom, wélke gegevens over hen bewaart en zo controle houden over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit vergt van publieke en private instellingen dat zij mensen helderheid geven over de aard van de persoonsgegevens die zij verwerken en het doel waarmee zij dit doen. Alleen dan kunnen burgers hun rechten op dit gebied uitoefenen”.

“Overheid en bedrijfsleven profiteren zelf ook van grotere transparantie omdat het kan zorgen voor een groeiend vertrouwen bij burgers in instellingen en in grootschalige gegevensverwerkingen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Het onderzoek is verschenen onder de titel “Niets te verbergen en toch bang”. Je kan het downloaden in pdf.

1 REACTIE

 1. ‘Privacy stelt in Nederland steeds minder voor’ Parool 02-10-2004

  Privacy stelt in Nederland steeds minder voor en dat is de schuld van politie en politici. Zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College voor de bescherming van persoonsgegevens.
  Het college heeft onlangs voor het eerst in zijn bestaan een dossier overgedragen aan het openbaar ministerie. Dat ging over een handelsinformatiebureau Mariëndijk dat handelde in onwettig verkregen gegevens. Echt ongelooflijk. Het bedrijf werkte samen met iemand die als een STAND-UP COMEDIAN links en rechts vertrouwelijke informatie over
  particulieren los praatte en doorverkocht aan derden. De man is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf, mede op basis van onze informatie. Justitie heeft tegen de eigenaren strafvervolging ingesteld. U kijkt daar zeer tevreden bij. Het is wel een mijlpaal.
  http://www.michelkraay.nl/college-bescherming-persoongegevens.php

  De heer Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College voor de bescherming van persoonsgegevens mogen we niet meer serieus nemen !!!! Ineens blijkt hij voornoemde casus niet meer te kennen. Zie en luister , start bij minuut 58,25
  Nederland controlestaat? , 17 November 2006 ,
  http://www.debalie.nl/player/playmovie_v2.jsp?movieid=91796&videofragmentsid=

Reacties zijn gesloten.