Niets te verbergen en toch bang

Het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft ter gelegenheid van de Europese dataprotectiedag 2009 een onderzoek laten uitvoeren naar wat Nederlandse burgers denken over “het gebruik van hun gegevens in de glazen samenleving”.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat burgers die zeggen ‘niets te verbergen te hebben’, schrikken als zij worden geconfronteerd met actuele verwerkingen van hun persoonsgegevens en dat ze privacy wel degelijk belangrijk vinden. Zij accepteren de steeds ruimere gegevensverwerking omdat zij het gevoel hebben dat het onvermijdelijk is en steken daarom volgens de onderzoekers de kop in het zand. Hun acceptatie is immers niet gebaseerd op vertrouwen in een zorgvuldig gebruik van hun gegevens.

Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP en vice-voorzitter van de werkgroep van 27 Europese privacytoezichthouders:

“Burgers willen weten wíe, wáárom, wélke gegevens over hen bewaart en zo controle houden over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit vergt van publieke en private instellingen dat zij mensen helderheid geven over de aard van de persoonsgegevens die zij verwerken en het doel waarmee zij dit doen. Alleen dan kunnen burgers hun rechten op dit gebied uitoefenen”.

“Overheid en bedrijfsleven profiteren zelf ook van grotere transparantie omdat het kan zorgen voor een groeiend vertrouwen bij burgers in instellingen en in grootschalige gegevensverwerkingen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Het onderzoek is verschenen onder de titel “Niets te verbergen en toch bang”. Je kan het downloaden in pdf.

1 reactie
  1. Kevin 10 jaar ago