We beveiligen ons suf …

Onder de titel “We beveiligen ons suf en schieten er niets mee op” plaatst straatfotograaf Theo Niekus kanttekeningen bij de vicieuze cirkel van het aankweken van ‘angst’ en ‘gevoelens van onveiligheid’. “We bouwen onszelf een gevangenis, van waaruit we alleen nog kunnen toekijken hoe gespuis haar werk doet”

In plaats van ons in toenemende mate te verschansen, moeten we ons realiseren dat beveiliging nooit afdoende is en dat ‘angst’ juist criminaliteit aantrekt. Beter is het om dat geld in te zetten om onderwijs en opvoeding te verbeteren; voor een maatschappij waar mensen in ‘redelijkheid’ met elkaar omgaan en ieder zijn/haar kansen tot ontplooiing heeft. Wat zei Obama ook al weer? ‘We gather because we have chosen hope over fear’.

De tekst is te vinden bij Ravage digitaal.

Theo Niekus)
Steeds meer camera's in het straatbeeld (foto: Theo Niekus)