Nog een rondje bewakingscamera’s

Niemand lijkt zich nog te verbazen over nog maar eens een paar extra bewakingscamera’s. Wij blijven er ons echter aan ergeren. Daarom nog maar eens een lijstje met nieuwe camera’s.

In Oostende worden nog voor de zomer twintig camera’s in het stadscentrum operationeel. Kostenplaatje: 413.000 euro. Enkel Groen! toonde zich tegenstander van de bewakingscamera’s. Groen! gemeenteraadslid Wouter De Vriendt argumenteerde daarbij dat hij meer gelooft in “wijkpatrouilles en preventie, welzijnszorg en de strijd tegen kansarmoede.”
Opmerkelijk was dan weer de tussenkomst van Bart Tommelein (Open VLD) die zei dat hij een koele minnaar van camera’s en privédetectives is. Maar dat hij wel beseft dat er een onveiligheidsgevoel is en daarom de plaatsing goedkeurt. Curieuze redenering, als je het ons vraagt. Iets in de zin van: we zijn er eigenlijk niet voor en we geloven er ook niet in, maar we stemmen toch maar voor want je weet maar nooit wat de kiezer ervan denkt. Met als achterliggende gedachte wellicht dat het binnenkort verkiezingen zijn en dat zeker in Oostende de harde rechtse van Jean-Marie Dedecker altijd op de loer ligt.

In Sint-Truiden zijn ze dan (voorlopig?) weer wat moediger. Naar aanleiding van een bijwijlen heftig debat op de gemeenteraad over hoe (on)veilig de Limburgse gemeente is, had burgemeester Ludwig Vandenhove (SP.A) eerst al de aantijgingen van onveiligheid weerlegd. Die bleken in ieder geval al niet terug te vinden in de recente statistieken. Bovendien hekelde hij “de populistische manier waarop CD&V en Open VLD het veiligheidsbeleid aanpakken.” Toen daarna Open VLD en CD&V aandrongen om camerabewaking op de agenda te plaatsen, stemde de burgemeester wel in met een ernstig debat hierover. Maar hij voegde eraan toe dat hij weigerachtig blijft staan tegenover plaatsing. “Ik wil daar niet in slogans over praten en als er in de raad een meerderheid is, leg ik me daarbij neer, maar de SP.A zal tegen stemmen. Ik verkies bijkomend personeel in plaats van camera’s. Liever tien paar ogen van gemeenschapswachten dan tien camera’s.” Een houding die de burgervader siert en waar andere burgemeesters wel eens een voorbeeld aan mogen nemen.

Die van Poperinge bijvoorbeeld. Daar worden in de uitgaansbuurt rond het jeugdcentrum De Kouter vijf bijkomende bewakingscamera’s geplaatst. Sinds vorig jaar hangen er al 19 camera’s. Je zal maar jong wezen in Poperinge. Of in een van die andere gemeenten waar camera’s nog steeds als een oplossing voorgesteld worden. Het spijt ons, maar ze dwalen.