Electronisch stemmen terug naar af?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dR4LXUhljT4]

In België zal er in juni wel nog op verschillende plaatsen electronisch gestemd worden. Maar andere Europese landen keren op hun stappen terug, ondanks de niet onaanzienlijke kosten die er al gemaakt zijn.

Na Duitsland, Nederland en verschillende Amerikaanse staten heeft nu ook Ierland op haar beurt het electronisch stemmen de rug toegekeerd. Nochtans had het land reeds 55 miljoen euro geïnvesteerd in 7500 telmachines. Ook daar zullen de verkiezingen in juni dus weer met het klassieke stembriefje en rood potlood verlopen.

De voornaamste redenen voor de terugkeer naar het potlood, zijn het gebrek aan transparantie en de risico’s op vervalsing van de uitslagen. In het eerste geval gaat het over het principiële punt dat stemcomputers de verkiezingen voor de burger oncontroleerbaar maken. Stembriefjes kunnen geteld en desnoods herteld worden, maar bij electronisch stemmen moet er zomaar vertrouwd worden op de programmatuur.

Maar het is vooral de tweede horde die voor de Ierse en de andere regeringen te hoog om nemen blijkt te zijn. In 2006 had men in Nederland reeds omstandig en overduidelijk aangetoond hoe je een stemcomputer met een simpele ingreep kon laten liegen over de verkiezingsuitslag. De enige mogelijke conclusie was dan ook dat electronisch stemmen verre van veilig is en dat de resultaten alles behalve betrouwbaar zijn. In Nederland en verschillende andere landen werd daardoor het electronisch stemmen terug opgeborgen. Omdat, zoals in het spotje van VoorEVA gesteld wordt, een democratie inderdaad te belangrijk is om ze blindelings aan een computer toe te vertrouwen.

3 REACTIES

  1. Een uitgebreid artikel over de betrouwbaarheid van de Belgische computers verscheen een jaar of twee geleden in Lowtech Magazine (en Knack). België zou dus aan een nieuw systeem werken voor de Europese verkiezingen van 2009. De Nederlandse vereniging “Wij vertrouwen stemcomputers niet” heeft zo haar twijfels over de haalbaarheid ervan. Lees het integrale persbericht van 23 maart 2008.

  2. Groot gelijk. De enige manier om fraude te voorkomen, zijn anonieme stembiljetten die volgens de bekende procedures geteld worden door een collectief. Alle andere methoden zijn per definitie niet-controleerbaar door het publiek en daarmee onbetrouwbaar. Voor mij geen electronisch of internet-stemmen.

  3. […] Overal waar een elektronisch kiessysteem uitgetest werd, heeft de overheid immers de verderzetting van het project stopgezet. In Ierland zoekt men naar een economisch en ecologisch verantwoorde manier om de nooit gebruikte stemmachines te vernietigen.In Duitsland werd het elektronisch kiessysteem door het Grondwettelijk Gerechtshof onwettelijk verklaard. In Frankrijk besloot de Minister van Binnenlandse Zaken niet langer in stemmachines te investeren. In Finland heeft het Hoger Administratief Hof de resultaten van het eerste experiment met elektronisch stemmen ongeldig verklaard. In Nederland wordt om diverse redenen afgezien van de elektronische stembusgang. In al die landen en elders wordt er weer gewoon met papier en potlood gestemd. Enzoverder. […]

Reacties zijn gesloten.