Info-avond over Europees binnenlands veiligheidsbeleid

Infomania organiseert op maandag 7 september in Gent een lezing over het Europees veiligheidsbeleid.

Achter de schermen werkt de EU haar binnenlands veiligheidsbeleidverder uit. Eerder al werden afspraken gemaakt over het beheer en uitwisselen van gegevens (bv. telefoongesprekken en e-mails), nieuwe databases, het opzetten van Frontex (coördinatie van grensbewaking) en het “European Security Research Programme”, het “harmonizeren” van antiterrorismewetten en meer surveillance op het internet.

Eind 2009 beslissen ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op een top in Brussel over het volgende vijfjarenplan, het “Stockholm Programma”. Dat nieuwe plan gaat nog een paar stappen verder in de richting van een controlemaatschappij. De lezing licht de ontwikkelingen en plannen toe en toont waar verzet mogelijk is.

De info-avond is in het Engels en gaat door in het Assez, Sparrestraat 1A, Gent. Info: 0499 213 212