Gegevens van 1,5 miljard mensen in databank FBI

Wired maakte bekend dat de FBI beschikt over een databank met de gegevens van maar liefst anderhalf miljard mensen. Het gaat zowel om Amerikaanse staatsburgers als om buitenlanders. De gegevens zijn afkomstig van hotelboekingen, autoverhuur, winkelverkoop, reisgegevens, financiële formulieren van de belastingdienst en casino’s, dataleveranciers, terroristenlijsten, overzicht van actieve piloten, vervoerders van gevaarlijke stoffen, afgetapte telefoongesprekken en loggegevens van gesprekken die door gevangenen zijn gemaakt.

Een gedeelte van die gegevens is afkomstig uit de databanken van private ondernemingen. Op welke manier de FBI die gegevens heeft verkregen, is niet bekend. Wellicht hebben sommige bedrijven de informatie vrijwillig overgedragen. Maar in andere gevallen kan de FBI beroep doen op de beruchte Patriot Act om bedrijven te verplichten hun gegevens door te spelen.

Wired wijst er ook op dat de databank oorspronkelijk werd voorgesteld als een gereedschap om terroristen te vinden, maar dat het systeem nu ook wordt ingezet voor het opsporen van hackers en het bestrijden van normale misdrijven.

Dit brengt de Amerikaanse overheid terug een stap dichter bij haar “Total Information Awareness Program”, zoals dat na 11 september werd voorgesteld. Zo’n systeem kan alle gegevens uit verschillende databanken correleren om zo automatisch terroristen en andere dreigingen te identificeren voordat die kunnen toeslaan. Maar tegenstanders wijzen erop dat dergelijke datamining systemen alles behalve onfeilbaar zijn en dat ze in het verleen al verschillende keren tot “false positives” geleid hebben, waardoor onschuldige mensen worden opgepakt of gemonitord.

Critici wijzen er ook op dat de nu gepubliceerde documenten opnieuw aantonen dat de overheid zonder enige controle en in het geheim doorgaat met haar plannen voor een “Total Information Awareness Program”. Nochtans was dit programma officieel afgewezen door het Amerikaans Congres.