Slimme meters of digitale spionnen?

Eandis kondigde deze week aan dat het in 2014 niet minder dan vier miljoen “slimme meters” wil installeren. Die meters zouden moeten helpen om het energieverbruik van Vlaamse gezinnen te verminderen. Slimme meters zijn digitale meters die via het elektriciteitsnet verbonden zijn met een centrale computer. Daardoor kan het verbruik van stroom en gas van op afstand gemonitord worden en kan er ingegrepen worden om het energieverbruik te verminderen.

Om dit alles voor te bereiden wordt er in 2010 van start gegaan met twee proefprojecten in Mechelen. Daarmee gaat België de weg op die ook in verschillende andere landen gevolgd wordt. Dit soort meters zijn inmiddels in 85% van de huizen in Italië geïnstalleerd en onder meer de Britse, de Canadese en de Nederlandse overheid hebben vergevorderde plannen voor de invoering ervan.

Dat gaat niet overal zonder slag of stoot. Eén van de punten waar tegenstanders zich terecht zorgen over maken, is de verdere aantasting van de privacy. Slimme meters leveren aan de distributiemaatschappij gedetailleerde verbruiksinformatie. Daarmee kan het leefpatroon van een consument nauwkeurig in kaart gebracht worden. Zo zal het bijvoorbeeld simpel zijn om vast te stellen wanneer iemand op vakantie is en dus geen stroom verbruikt. Maar ook hoe iemand zich binnenshuis gedraagt, wanneer iemand gaat slapen, of er een periode veel bezoekers blijven logeren, enzoverder.

Dat bleek onder meer uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Ook de Canadese privacycommissaris en het Future of Privacy Forum wijzen er in een recent rapport op dat met een dergelijke modernisering van het elektriciteitsnet de hoeveelheid beschikbare persoonlijke informatie, alsmede de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking ervan nog zal toenemen.

Bovendien wordt er ook op gewezen dat de gegevens, die via internet van een consument naar het energiebdrijf doorgestuurd worden, op diverse wijzen vatbaar zijn voor misbruik. Een beveiligingsexpert noemt de slimme meters zelfs een natte droom voor hackers.

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg pleiten er om al die redenen dan ook voor om de installatie van een slimme meter niet te verplichten en de mogelijkheid van weigering open te laten. In het geval er toch een slimme meter geplaatst wordt, adviseren ze om de gegevens in de woning van de gebruiker zelf op te slaan en die alleen met de uitdrukkelijk toestemming van de gebruiker aan anderen ter beschikking te stellen.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Mh0ECwZJflc]

2 REACTIES

  1. Wel slim van Eandis om in hun persbericht de groene kaart te trekken. Zoiets komt altijd goed over. Gelukkig dat niet iedereen zo’n fabeltjes klakkeloos slikt. Ik zie niet in waarom mensen met zo’n nieuwe meter plots wel energiezuiniger zullen zijn. Met kostprijs van heel hun slimme meter gedoe kunnen ze al een heleboel huizen beter isoleren. Dat zou pas een milieubijdrage zijn. Zo’n peperdure investering die wij nog eens zullen mogen tealen ook en waarvan de resultaten zeer twijfelachtig zijn.

Reacties zijn gesloten.