Bibliotheek /// De migratiemachine (2009)

migratiemachineVroeger was migratiebeleid niet zo van technologie afhankelijk. Met paspoorten en een slagboom bij de grensovergang kwam je al een heel eind. Nu kent het migratiebeleid een sterke technologische dimensie. Leeftijdsonderzoek door middel van botanalyse voor minderjarige asielzoekers, DNA-tests voor gezinshereniging en Europese databanken om de gegevens van illegale migranten in op te slaan. Deze technologisering helpt om procedures efficiënter te laten verlopen, maar genereert ook neveneffecten.

In ‘De migratiemachine’ bespreken deskundigen uit verschillende vakgebieden deze neveneffecten. De biometrische technieken die momenteel in Nederland en Europees verband worden gebruikt om de toestroom van migranten te beteugelen, zetten de integriteit van het lichaam op het spel. Onvoldoende controleerbare en corrigeerbare informatiebestanden kunnen leiden tot onterechte afwijzingen van migranten. En een buitenproportionele inzet van technologie legt een onevenredig grote nadruk op controle.

Het bestaan van een migratiemachine is wellicht onvermijdelijk. Maar hoe is te voorkomen dat de machine een onbestuurbaar monster wordt dat steeds meer functies op zich neemt en de mensen die ermee te maken hebben transformeert tot raderen in het mechaniek?

Inhoud

  • De raderen van de migratiemachine (Huub Dijstelbloem)
  • Mobiliteit en surveillance: een migratiemachine in de maak (Dennis Broeders)
  • Migratie en het machine-leesbare lichaam; identificatie en biometrie (Irma van der Ploeg & Isolde Sprenkels)
  • Het lichaam als leugendetector: leeftijdsonderzoek door botanalyse (Eefje van den Heuvel-Vromans)
  • De politiek aan de knoppen van de machine: spraaktechnologie in het inburgeringsbeleid (Willemine Willems)
  • Informatietechnologie en verantwoordelijkheid: een onbeheersbare migratiemachine (Albert Meijer)
  • Juridische grenzen aan de inzet van migratietechnologie (Evelien Brouwer)
  • Publieke aandacht voor een ongekende machine (Huub Dijstelbloem & Albert Meijer)

Huub Dijstelbloem, Albert Meijer, Evelien Brouwer, e.a.: De migratiemachine. De rol van technologie in het migratiebeleid (Van Gennep, 2009)