Campagne tegen datalekken in Nederland

In Nederland is Bits of Freedom van start gegaan met een campagne tegen datalekken.

Steeds meer privégegevens worden opgeslagen in steeds meer databanken, en de kans dat die gegevens op straat komen te liggen is steeds groter. Slachtoffers van datalekken worden lang niet altijd op de hoogte gesteld, terwijl door datalekken identiteitsfraude een groeiend probleem is. Om hiervoor aandacht te vragen heeft Bits of Freedom een Zwartboek Datalekken aangelegd, waarin zij deze datalekken bijhoudt. Ook heeft zij een wetsvoorstel ingediend (pdf) dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden.

Een prima initiatief dat er ons meteen aan herinnert dat in België maar weinig datalekken het nieuws halen. Zou het kunnen dat databanken hier wat beveiliging betreft op eenzame hoogte staan? Dat databankbeheerders zoveel zorgvuldiger omspringen met vertrouwelijke gegevens dan hun collega’s in andere landen?

Of is het eerder zo dat datalekken hier zoveel mogelijk doodgezwegen worden? In dat laatste (meest waarschijnlijke) geval zou het geen slechte zaak zijn als er ook in België een meldingsplicht voor datalekken komt. Het dossier dat Bits of Freedom voor de Nederlandse politici samenstelde, kan alvast voor heel wat inspiratie zorgen.