Art & Surveillance /// Zappen, sniffen en klonen: interventies met RFID-chips

Lonneke van der Velden en Mark Ponte over de vraag of wij nog enige mate van controle hebben over de informatie die er over ons gegenereerd wordt. Hebben wij nog enige inbreng in de manier waarop overheden en instanties onze gedragingen in de gaten houden? Voor een mogelijk antwoord kijken de auteurs naar de manier waarop activisten en kunstenaars interveniëren met surveillancetechnologie.

Daarbij wordt gekeken naar huidige toepassingen en plannen met RFID. Er is nog veel onduidelijk over wat voor toepassingen deze technologie zal kennen, en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de rol van het individu en de bescherming van haar persoonsgegevens. In het werk van activisten (vaak hackers) en kunstenaars kunnen we niet alleen  kritische en creatieve toepassingen van deze technologieën zien: door het toe-eigenen van de technologie wordt wellicht ook een nieuwe verhouding van het individu tot deze technologieën zichtbaar. Na een korte uiteenzetting over de maatschappelijke achtergronden en effecten van de invoer van surveillancetechnologie, wordt ingegaan op de thema’s surveillance en verzet. Vervolgens dienen verschillende voorbeelden van artistiek en activistisch gebruik van RFID als casus om te bekijken op welke manier interventies met en in de technologie in de praktijk gebracht worden.

Lees hier het volledige artikel.