School-to-Prison Pipeline Game

De ACLU (American Civil Liberties Union) heeft op haar website een School-to-Prison Pipeline Game geplaatst. Veel game is er niet echt aan, maar de bedoeling is dan ook vooral om een verontrustende trend aan de kaak te stellen.

Verschillende Amerikaanse staten passen sedert een paar jaar een nultolerantie beleid toe voor jongeren op school. Kleine misstappen worden hard aangepakt, met als gevolg dat sommige jongeren bijna letterlijk van de school richting gevangenis gestuurd worden. Het klinkt misschien wat kort door de bocht, maar de voorbeelden zijn legio van jongeren die om de meest banale redenen uitgesloten worden: omdat ze hun pasje vergeten waren, omdat ze een aspirine gaven aan een medeleerling, omdat ze hun gsm opnamen, omdat de metaaldetectoren een schaar ontdekt hebben, enzoverder.

De combinatie van die nultolerantie met een systeem waarbij een school gesubsidieerd wordt voor de punten die de leerlingen behalen, sluit een heleboel jongeren uit van hun recht op onderwijs. Het zijn vooral kwetsbare jongeren die hierdoor getroffen worden: jongeren met leerproblemen, uit een armer milieu of met een geschiedenis van misbruik of verwaarlozing. Net de groep die het meest baat zou hebben bij een betere begeleiding in de scholen. Maar in plaats daarvan worden ze geïsoleerd, gestraft en uitgesloten.

De ACLU klaagt met haar School-to-Prison Pipeline game en campagne die nultolerantie en de wildgroei van surveillance technologieën en politiemethodes aan de kaak. Kern van hun betoog is dat je op die manier net het tegenovergestelde bereikt van meer veiligheid op school. Ze noemen het zelf één van de grootste uitdagingen op het gebied van burgerrechten in de Verenigde Staten, omdat die pipeline voor velen het begin is van een neerwaartse spiraal die de rest van hun leven bepaalt.

school-to-prison-pipeline-game