En de Orwell Award ging naar …

Op 23 februari werden in Brussel voor de eerste keer de Orwell Awards uitgereikt. Die Awards, vergelijkbaar met de Big Brother Awards, zijn een initiatief van de Ligue des Droits de l’Homme. Wie de genomineerden waren, kon u in een vorige post al lezen. Stuk voor stuk “waardige” kandidaten voor deze prijs.

Maar er kon er maar één de winnaar zijn en dat is uiteindelijk het project Humabio geworden.

Humabio staat voluit voor Human Monitoring and Authentification using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis. Een hele mondvol voor een samenwerkingsverband van universiteiten, bedrijven en de Europese Unie, dat onderzoek doet naar de mogelijkheden om mensen op ieder willekeurig moment te identificeren.

Humabio maakt voor die identificatie niet alleen gebruik van ondertussen klassiek geworden biometrie als irisscans, vingerafdrukken en stemherkenning, maar combineert die ook met wat ze zelf allerlei innovatieve technologieën noemen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met gedragsherkenning, hersenscans en de hartslag van een persoon. Op basis daarvan willen de onderzoekers iemands identiteit onomstotelijk kunnen vaststellen.

Het klinkt als een dertienderangs science fiction film, maar Humabio is ondertussen al bezig met verschillende pilootprojecten. Zo wordt in samenwerking met Volvo een systeem getest dat checkt of de juiste chauffeur wel achter het stuur van een vrachtwagen zit. Een scanner vergelijkt het gezicht en de stem van de chauffeur met een opgeslagen profiel. Sensoren in de stoel gaan na of degene die achter het stuur plaatsneemt, wel dezelfde ‘zit’ heeft als de vaste bestuurder.
Een ander prototype kijkt naar de houding en het loopje van een persoon die op een deur af komt. Deze eigenschappen, samen met gezichts- en stemherkenning, zijn ondertussen al in gebruik als pilootproject op de luchthaven van Basel.

Met Humabio zet de Europese Unie samen met de industrie en een paar welwillende onderzoekers weer een paar reuzenstappen richting controlemaatschappij. Telkens als we denken dat het moeilijk nog erger kan, wordt er weer een nieuw surveillance-konijn uit de hoed van big brother getoverd. Bioprofielen? Gedragsmeters? Hersenscans? Het maakt van Humabio een terechte winaar van de Orwell Awards.