Raf Jespers over Big Brother in België

Binnenkort verschijnt bij uitgeverij EPO  het boek Big Brother in Europa. Het is van de pen van Raf Jespers, advocaat bij Progress Lawyers Network. Op indrukwekkende wijze schetst hij hoe overheid en bedrijfsleven in België en elders steeds meer toezicht, surveillance, bewaking en controle uitoefenen. Ook de cruciale rol van de Europese Unie wordt daarbij uitvoerig in de kijker gezet. Het resultaat is een verontrustend verhaal van steeds minder democratie en steeds meer big brother in België, in Europa en daarbuiten.
Gelukkig sluit de auteur af met een voorstel voor een Europees Charter voor de bescherming van de fundamentele rechten. Daarin doet hij verschillende suggesties voor een betere bescherming van burgerrechten en vrijheden.

We hebben al even mogen voorproeven van het boek en kunnen u nu al garanderen dat het een absolute aanrader wordt. Wie met eigen oren wil horen waarom, kan op zaterdag 17 april terecht in De Centrale in Gent. Daar geeft Raf Jespers om 15 uur een voorstelling van het boek, in het kader van de Alternatieve Boekenbeurs. Warm aanbevolen.