Het zinloze van bewakingscamera’s in scholen

Op het gebied van camerabewaking gaat Frankrijk met rasse schreden Groot-Brittannië achterna.
Is er een probleem? Plaats dan een camera.
Helpt dat niet? Plaats dan nog meer camera’s.
Enzoverder.

School of gevangenis? Een school ...

Een voorbeeld daarvan zijn de scholen, waar sommigen denken dat ze de problemen kunnen oplossen door het installeren van camerabewaking en andere beveiligingstechnologieën. Niet dus, zoals recent nog bleek. De drie meest recente gevallen van geweld op school vonden immers plaats op scholen die beschikken over een uitgebreid netwerk van bewakingscamera’s.

Reden genoeg voor de onderwijsvakbonden en voor de tegenstanders van de bewakingscamera’s om nogmaals te pleiten voor meer personeel en meer middelen. Want terwijl er heel wat geld geïnvesteerd wordt in bewakingssystemen (van camera’s tot biometrie), wordt er tegelijkertijd steeds meer bezuinigd op de pedagogische omkadering in de scholen. Vandaar de leuze van een recente onderwijsbetoging: “Des hommes, pas des portiques !” Leerkrachten, ouders en leerlingen willen dat er terug geïnvesteerd wordt in het onderwijs zelf en niet langer in beveiligingstechnologieën.

Ze worden daarin onder meer bijgetreden door een onderzoeker die een paar jaar geleden een studie naar de resultaten van camerabewaking in de scholen uitvoerde. Conclusie van de onderzoeker: de kostprijs is hoog, de resultaten zijn ontgoochelend. Camera’s worden geïnstalleerd om de indruk te geven dat men iets doet, om mensen gerust te stellen en omdat men denkt dat de camera’s een ontradend effect hebben. Scholen beschouwen het min of meer als een gemakkelijkheidsoplossing. Maar de onderzoeker wijst erop dat er ook heel wat andere en betere (en soms simpeler en goedkopere) manieren bestaan om aan veiligheid te werken en dat een school beter eerst die ingrepen uitvoert voordat ze naar camerabewaking grijpt.

Op die manier worden niet alleen hoge kosten vermeden. Het zorgt er ook voor dat er niet naar een absurde oplossing gegrepen wordt die er geen is. Liefst voordat scholen helemaal op gevangenissen gelijken.